Fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe fra Demokratene har i en interpellasjon reist spørsmål til fylkesordfører Thore Westermoen om muligheten for å gi tilbud om gratis kjøreopplæring til elevene i Vest-Agder. Fylkesordføreren viste i sitt svar i fylkestinget i dag til at det i gjennomsnitt koster rundt 30 000 kroner for en ungdom å ta førerkort. Dersom fylkeskommunen skulle dekke slike utgifter for alle elever i videregående opplæring ville det koste fylkeskommunen anslagsvis 60 millioner kroner per år per årskull med 18-åringer. -Vest-Agder fylkeskommune har imidlertid ikke budsjettert midler til å dekke utgifter til kjøreopplæring for elever, og jeg mener det vil være meget vanskelig å skaffe til veie de nødvendige midlene gjennom omprioritering i utdanningsbudsjettet, svarte Westermoen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 22. oktober 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Skolemotiv
  av jto, 12.03.19

  Fylkesutvalget anbefaler støtte til prosjekt for frilufts-skolefritidsordning i Hægebostad

  Les mer
 • Eilert Sundt Vgs Skisseprosjekt Rambøll
  av jto, 13.02.19

  Grønt lys for skolebyggprosjekt i Farsund

  Les mer
 • Vennesla Vgs Miljøsertifisert
  av Vennesla kommune/Odd Inge Uleberg, 06.02.19

  Gratulerer til Vennesla videregående skole med miljøsertifikat

  Les mer