Vil ha fylkeskommunen med på sjøfartsmuseum i Farsund

Det har i flere år vært arbeidet for å få en veiforbindelse mellom Ljosland og Bortelid øverst i Åseral kommune. Veien, som vil ha stor betydning for den videre utviklingen og tilgjengeligheten til de to ”hyttebyene”, innebærer blant annet store utfordringer knyttet til miljøhensyn og finansiering. På et fellesmøte mellom fylkesutvalget og kommunalutvalget i Åseral tirsdag informerte ordfører Oddmund Ljosland om at det nå er håp om å realisere veiforbindelsen gjennom blant annet å kombinere veitraséen med en trasé for krafttransport. Videre vil en hente midler fra hytteutbyggingen som gjennomføres i tilknytning til den aktuelle veiforbindelsen.

På møtet ble det også klart at det fremover vil være viktigere med tett kontakt mellom kommunen og fylkeskommunen om veisaker ettersom fylkeskommunen fra årsskiftet, i forbindelse med regionreformen, overtar et betydelig økt forvaltningsansvar for veier.

Ordfører Ljosland ga i fellesmøtet utrykk for at han er svært tilfreds med fylkeskommunens vektlegging av veisatsing i Åseral den siste tiden. Kommunen er i år på topp blant fylkets kommuner når det gjelder asfaltering av fylkesveier.

Det har tidligere også vært tatt til orde for muligheten for en veiforbindelse mellom Åseral og Bygland kommune. Rådmann Rune Stokke opplyste at det ikke er noe aktivt arbeid i fra Åseral kommunes side i den saken.
Fellesmøte fylkesutvalget og Åseral kommunalutvalgOrdfører Oddmund Ljosland orienterer på fellesmøtet i Åseral rådhus

av Torkelsen, Jan H., publisert 7. oktober 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 14.06.19

  Det søkes om belønningsavtale for de fire årene, 2020-2023, med en ramme på 500 millioner kroner

  Les mer
 • Mandalskrysset
  av jto, 13.06.19

  Det bør åpnes for et bevertningssted i det nye Mandalskrysset på ny E39

  Les mer