Det er ennå ikke gitt formell melding om oppstart av reguleringsplanarbeidet, men kommunen har så langt skissert at det vil være aktuelt å vurdere blant annet følgende tema i den videre prosessen:

- Utvikling av Liknes som handelssted
- Boliger i sentrum
- Trafikkavvikling - herunder parkering
- Forholdet til elva
- Grønnstruktur og lekeplasser
- Kulturmiljø
- Estetikk

Disse temaene vil danne grunnlaget for arkitektkonkurransen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Lindesnes Kommune Arealdel
  av jto, 17.06.19

  Anbefaler Lindesnes kommune å stille arbeidet med kommuneplanens arealdel i bero

  Les mer
 • Frimområde Skilt
  av jto, 14.06.19

  Vil ha økt ressurs til nye oppgaver knyttet til friluftsliv

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer