1280

Prosjektet har hatt spesielt fokus på lærekandidatordningen og planlagte løp mot kompetanse på lavere nivå. Hensikten har vært å utvikle strukturer og systemer som legger til rette for at kompetanse på lavere nivå blir et likeverdig og reelt alternativ til et yrkes- eller studiekompetanseløp. Ved å trekke inn ungdomstrinnet, har man lagt forholdene til rette for tidlig planlegging av slike løp. Dette har vært prosjektets fremste forebyggende tiltak mot bortvalg.

Prosjektet har deltatt i utviklingen av en rekke rutiner og tiltak for blant annet å få til en tidlig identifisering av potensielle bortvelgere. Det har også vært rettet innsats på den kritiske overgangen mellom ungdomsskole og videregående opplæring.

Et tiltak i den sammenheng har vært å overføre opplysninger om elever som er i risikosonen for bortvalg fra ungdomstrinnet til videregående opplæring. En har også truffet tiltak for hvordan en har organisert undervisningen og tilrettelagt innholdet i undervisningen på både ungdomstrinnet og i videregående opplæring.

av Torkelsen, Jan H., publisert 21. oktober 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Skolemotiv
  av jto, 12.03.19

  Fylkesutvalget anbefaler støtte til prosjekt for frilufts-skolefritidsordning i Hægebostad

  Les mer
 • Eilert Sundt Vgs Skisseprosjekt Rambøll
  av jto, 13.02.19

  Grønt lys for skolebyggprosjekt i Farsund

  Les mer
 • Vennesla Vgs Miljøsertifisert
  av Vennesla kommune/Odd Inge Uleberg, 06.02.19

  Gratulerer til Vennesla videregående skole med miljøsertifikat

  Les mer