I saksdokumentet fra fylkesadministrasjonen uttrykkes det at når det ikke er fastsatt noen fordelingsnøkkel mellom de ulike formålene innebærer det at reguleringsplanen formelt gir hjemmel til at hele området benyttes til for eksempel en trelastforretning. En slik arealbruk ville etter fylkeskommunens mening representere en lite fremtidsrettet utnyttelse av dette området. Det vises i til at det allerede er åpnet store arealer for plasskrevende varehandel andre steder på Opofte og i regionen for øvrig. Dette aktuelle området på Opofte bør i stedet primært avsettes til virksomheter som nettopp av hensyn til eksponering og direkte kontakt til E-39 bør ligge i direkte tilknytning til krysset. Bensinstasjon/serviceanlegg med tilhørende bevertning og andre tilbud til veifarende bør prioriteres.

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. oktober 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Lindesnes Kommune Arealdel
  av jto, 17.06.19

  Anbefaler Lindesnes kommune å stille arbeidet med kommuneplanens arealdel i bero

  Les mer
 • Frimområde Skilt
  av jto, 14.06.19

  Vil ha økt ressurs til nye oppgaver knyttet til friluftsliv

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer