I saksdokumentet fra fylkesadministrasjonen uttrykkes det at når det ikke er fastsatt noen fordelingsnøkkel mellom de ulike formålene innebærer det at reguleringsplanen formelt gir hjemmel til at hele området benyttes til for eksempel en trelastforretning. En slik arealbruk ville etter fylkeskommunens mening representere en lite fremtidsrettet utnyttelse av dette området. Det vises i til at det allerede er åpnet store arealer for plasskrevende varehandel andre steder på Opofte og i regionen for øvrig. Dette aktuelle området på Opofte bør i stedet primært avsettes til virksomheter som nettopp av hensyn til eksponering og direkte kontakt til E-39 bør ligge i direkte tilknytning til krysset. Bensinstasjon/serviceanlegg med tilhørende bevertning og andre tilbud til veifarende bør prioriteres.

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. oktober 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Nodeland
  av jto, 08.04.19

  Ros til plan for å utvikle Nodeland i Songdalen

  Les mer
 • Kristiansands Kommunevåpen
  av jto, 05.04.19

  Kristiansand får midler til by- og tettstedsutvikling

  Les mer
 • Kvinesdaøls Kommunevåpen
  av jto, 05.04.19

  Mulighetsstudie for å sikre Liknes i Kvinesdal mot flom og oppgradere torvområde

  Les mer