• av Torkelsen, Jan H., 09.11.09

  Fylkeskommunene sentrale i ny avtale om landbruks- og næringsutvikling

  Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk signerte mandag på vegne av staten en ny samarbeidsavtale...

  Les mer
 • Overføring av konsesjonsmyndighet til fylkeskommunen
  av Torkelsen, Jan H., 05.11.09

  Overføring av konsesjonsmyndighet til fylkeskommunen

  Les mer
 • Fylkespolitikerne ønsker at det utformes en energipolitisk handlingsplan
  av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

  Vest-Agder er landets beste fylke på utslippreduksjoner

  Vest-Agder fylke ligger omtrent på landsgjennomsnittet når det gjelder utslipp. I 2007 sto fylket...

  Les mer