I 2008 kontaktet og tilskrev Norges Taxiforbund avdeling Vest-Agder og Norges Taxiforbund Region Sør ved regionsleder Arnold Meyer fylkeskommunen ved fylkesordfører Thore Westermoen, og teknisk etat ved Bjørne Jortveit angående bompenger for Maxi-Taxi i Kristiansand. Henvendelsen gjaldt reduksjon i avgift for Maxi-Taxi - biler over 3500 kilo, som innebærer fritak fra å betale avgift for tung bil ved bompassering til å betale samme bomavgift som ordinær taxi og lett bil. Fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe oppfordrer i en interpellasjon fylkesordføreren til å bidra til å sette saken på dagsorden og finne en løsning.

Kleppe skriver videre i interpellasjonen: ”I følge en mail fra Fjelllinjen AS datert 27. juni 2008 har Oslo og Akershus fylkeskommuner, fattet et slikt vedtak gjeldende for Maxi-Taxi på drosjeløyve ved passering gjennom Fjellinjen bomselskap.

Drosjenæringen betjener i dag et segment/kundegruppe med spesialbiler utstyrt for rullestoltransport og spesialtransport for store grupper. Disse bilene benevnes ofte som Maxi – Taxi. Det er biler med mer enn ni seter, opp til 16 passasjerplasser + fører. De fleste av bilene er utstyrt med rampe/heis for inn/utlasting av rullestol, og betjener dette markedet på vegne av private brukere med TT-kort, helseforetak og andre institusjoner.

I dag må det betales høyere avgift ved passering av bomringene for disse taxiene enn for mindre/lettere drosjebiler.

Segmentet Maxi-Taxiene betjener er allerede en ressurssvak gruppe, og å pålegge denne brukergruppen ytterligere økonomisk belastning oppleves som diskriminerende for brukergruppen. De blir unødig ”straffet” fordi de må benytte spesialbiler til forflytning. Enn videre skaper dette økte kostnader for det offentlige som i mange tilfeller dekker kostnadene ved transporten.

1. januar i år ble det i Norge innført lov mot diskriminering, myntet på blant annet funksjonshemmede med forflytningsutfordringer. Loven sier klart at det ikke er lov å diskriminere (les forskjellsbehandle) individer som på grunn av sykdom og annet har behov for spesialtransport.

Norges Taxiforbund avdeling Vest-Agder anmoder i sitt brev til oss politikere, å sette disse spørsmål på den politiske agenda. Dette for å unngå at en ressurssvak gruppe skal belastes urettmessig i forhold til bompasseringene i Kristiansand og Vest-Agder.

Tidligere argumentasjon for ikke å differensiere prisene har vært at Vegdirektoratet har sagt at så ikke skal skje, men gjennom saken ved Oslo-pakke 3 der Maxi-Taxi passerer til samme pris som personbil, viser dette at den argumentasjonen ikke lenger er til stede.

Vil fylkesordføreren som Demokratene snarest sett denne saken på den politiske dagsorden - for å finne løsning slik Fjelllingen AS har klart i Oslo og Akershus?”

av Torkelsen, Jan H., publisert 3. november 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • KS Medaljører 2019
  av jto, 25.06.19

  Fire politikerveteraner hedret

  Les mer
 • Klubbe
  av jto, 18.06.19

  Alle fylkeskommuner skal ha råd for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse

  Les mer
 • FT-web 0619
  av jto, 14.06.19

  Følg fylkestingets junimøte direkte på web-TV

  Les mer