Et oppsiktsvekkende arkeologisk funn er kommet for dagen i Lindesnes kommune: For første gang er det funnet et sverd fra bronsealderen i denne delen av Agder. Det 3.000 år gamle bronsesverdet ble funnet ved grøftearbeider på Valleheia øst for Vigeland sentrum.

Det var Ernst Skofteland som gjorde det høyst spesielle funnet for få år siden. Han var ikke klar over at det var en meget sjelden oldsak han hadde funnet, men tok heldigvis godt vare på gjenstanden. Sverdet er i disse dager blitt overlevert til antikvariske myndigheter.
I Vest-Agder som helhet er det bare funnet tre bronsesverd tidligere, alle på Lista. Fra landet som helhet kjennes et tyvetalls sverd.
Valleheia, LindesnesGenerelt er metallgjenstander fra bronsealderen sjeldne i Norge. Dette er første gang det er gjort et slikt funn mellom Lista og Søgne, og det gjør at arkeologene må se på denne regionen med nye øyne. Og ikke bare på Lindesnesregionen: Bronsesverdet ble funnet i en myr på heiegården Valleheia, langt fra det som vi hittil har regnet for sannsynlige bronsealderbygder i Vest-Agder. Man har gjerne tenkt seg at de mer marginale heiegårdene fikk sin første faste bosetning over tusen år senere enn det tidspunktet da sverdet havnet i myra. Nå må vi kanskje revurdere denne oppfatningen?
Bronsesverdet fra Valleheia er antagelig et offerfunn, lagt ned i myr eller våtmark som offer til maktene.
Les mer om funnet hos Kulturhistorisk museum.

av Stylegar, Frans-Arne, publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer
 • Kulturrell Møteplass I Songdalen
  av jto, 05.06.19

  Fylkesutvalget positivt til å gi fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer
 • Fu 040619
  av jto, 04.06.19

  Seks mot fem for økt driftstilskudd fra fylkeskommunen til Kunstsilo

  Les mer