Fylkeskommunene får vedtakskompetanse i konsesjonssaker for kraftverk med installert kapasitet inntil 1 MW, og har i tillegg fått i oppgave å utarbeide regionale planer for små kraftverk. NVEs regionkontor skal stå for all saksbehandling fram til vedtak fattes.

Fylkeskommunen har anledning til både å endre NVEs tilråding om konsesjon/ikke konsesjon, og til å endre de forskjellige forutsetninger og vilkår som NVE har foreslått.

Behandlingen av saker som berører vernede vassdrag overføres ikke. Stortinget har forutsatt statlig kontroll med saker som berører verneinteresser av nasjonal interesse. Olje- og energidepartementet skal fortsatt være klageorgan for vedtak om mikro- og minikraftverk. Dermed ivaretas hensynet til en enhetlig forvaltning samtidig som nasjonale interesser ivaretas der disse blir berørt.

av Torkelsen, Jan H., publisert 5. november 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Næring

 • Gründeruka 18
  av jto, 17.10.18

  Bli med på Gründeruka Agder 12. – 18. november

  Les mer
 • Heiplansamling 2018 Øystein Kristensen Presenterer Data Fra Villreinprosjektet
  av bal, 13.09.18

  Vellykket Heiplansamling i Åseral

  Les mer
 • Fotolia 81155037 Sea Trout
  av cmd, 04.09.18

  Auksjon av fisketillatelser

  Les mer