Lindesnes kommunestyre vedtok i november i fjor en reguleringsplan for E 39 mellom Fardal og Osestad Det ble samtidig vedtatt at man snarest skulle sette i gang arbeidet med en kommunedelplan for strekningen mellom Vigeland og Fardal. Statens Vegvesen har meldt fra til fylkeskommunen om oppstart av arbeidet med kommunedelplan med konsekvensutredning og planprogram for ny E 39 mellom Vigeland og Fardal. Hensikten med planarbeidet er å få utbedret E 39 i dette området. Da hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø behandlet oppstartsmeldingen onsdag ga utvalget et faglig råd om at planområdet bør utvides til å omfatte større arealer ved Vigeland. Det må til for å inkludere fremtidig busstopp og parkeringsareal til en ”park and ride”-løsning.

Det kjører rundt 5000 kjøretøyer daglig på strekningen. . En uvanlig høy andel - hele 19 prosent er

E-39 ved Vigeland
E-39 ved Vigeland
tungtrafikk. Veistrekningen er smal med dårlig kurvatur og det er tidvis dårlig fremkommelighet, spesielt vinterstid. Fylkeskommunens ser positivt på at planarbeidet er igangsatt.

Tiltakene vil kunne berøre områder med kulturhistorisk interesse. Det er derfor viktig at det gjennomføres arkeologiske undersøkelser i området. Dette kan gjøres når det er nærmere avklart hvilken trase som velges.

Langs E 39 er det viktig å legge til rette for økt kollektivbruk. Det bør derfor etableres en park and ride løsning ved E 39 på Vigeland. Det er ikke plass til dette innenfor dagens planavgrensing. Det gis derfor faglig råd om at planområdet bør utvides til å omfatte et større område ved Vigeland, for å kunne legge til rette for økt bruk av ekspress-, regionale og lokale busser. Det bør i tillegg legges til rette for gang- og sykkelløsning på de deler av strekningen der dette mangler i dag.

av admin, publisert 26. november 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer
 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer

Siste fra Plan og miljø

 • Lindesnes Kommune Arealdel
  av jto, 17.06.19

  Anbefaler Lindesnes kommune å stille arbeidet med kommuneplanens arealdel i bero

  Les mer
 • Frimområde Skilt
  av jto, 14.06.19

  Vil ha økt ressurs til nye oppgaver knyttet til friluftsliv

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer