Lindesnes kommunestyre vedtok i november i fjor en reguleringsplan for E 39 mellom Fardal og Osestad Det ble samtidig vedtatt at man snarest skulle sette i gang arbeidet med en kommunedelplan for strekningen mellom Vigeland og Fardal. Statens Vegvesen har meldt fra til fylkeskommunen om oppstart av arbeidet med kommunedelplan med konsekvensutredning og planprogram for ny E 39 mellom Vigeland og Fardal. Hensikten med planarbeidet er å få utbedret E 39 i dette området. Da hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø behandlet oppstartsmeldingen onsdag ga utvalget et faglig råd om at planområdet bør utvides til å omfatte større arealer ved Vigeland. Det må til for å inkludere fremtidig busstopp og parkeringsareal til en ”park and ride”-løsning.

Det kjører rundt 5000 kjøretøyer daglig på strekningen. . En uvanlig høy andel - hele 19 prosent er

E-39 ved Vigeland
E-39 ved Vigeland
tungtrafikk. Veistrekningen er smal med dårlig kurvatur og det er tidvis dårlig fremkommelighet, spesielt vinterstid. Fylkeskommunens ser positivt på at planarbeidet er igangsatt.

Tiltakene vil kunne berøre områder med kulturhistorisk interesse. Det er derfor viktig at det gjennomføres arkeologiske undersøkelser i området. Dette kan gjøres når det er nærmere avklart hvilken trase som velges.

Langs E 39 er det viktig å legge til rette for økt kollektivbruk. Det bør derfor etableres en park and ride løsning ved E 39 på Vigeland. Det er ikke plass til dette innenfor dagens planavgrensing. Det gis derfor faglig råd om at planområdet bør utvides til å omfatte et større område ved Vigeland, for å kunne legge til rette for økt bruk av ekspress-, regionale og lokale busser. Det bør i tillegg legges til rette for gang- og sykkelløsning på de deler av strekningen der dette mangler i dag.

av admin, publisert 26. november 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Taxi
  av ansk55, 19.09.19

  Ledig drosjeløyve i Kvinesdal kommune - utlysning september 2019

  Les mer
 • Veiskilt
  av jto, 29.08.19

  Regionreformen følges opp med opprydning i veinummer

  Les mer
 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer

Siste fra Plan og miljø

 • Skibmannsheia
  av jto, 04.09.19

  Bidrar til å utvikle Skibmannsheia i Lindesnes til regionalt turmål

  Les mer
 • Forsideutsnitt Kommuneplan Lindesnes
  av jto, 30.08.19

  Positiv anbefaling av forslag til kommuneplanens samfunnsdel for nye Lindesnes

  Les mer
 • Lindesnes Kommune Arealdel
  av jto, 17.06.19

  Anbefaler Lindesnes kommune å stille arbeidet med kommuneplanens arealdel i bero

  Les mer