Fylkeskommunene går fra årsskiftet inn på eiersiden i Innovasjon Norge. Fylkestinget besluttet i dag at Vest-Agder fylkeskommune vil bli med som medeier under forutsetning av at Innovasjon Norges hovedstyre blir sammensatt med fire representanter fra fylkeskommunene og fem fra staten, samt to medarbeidervalgte representanter i saker hvor ansatte har møterett. Fylkeskommunenes representanter velges blant oppnevnte kandidater fra fylkeskommunene. Det forutsettes også at fylkeskommunene ikke får utgifter til den ordinære driften av Innovasjon Norge. Vest-Agder fylkeskommune får en eierandel på 2,58 prosent i virksomheten. Fylkeskommunene samlet vil ha en eierandel på 49 prosent.

Stortingets hensikt med felles eierskap mellom staten og fylkeskommunene i Innovasjon Norge er å tilrettelegge for en eierstruktur som et viktig ledd i gjennomføringen av forvaltningsreformen. Fylkeskommunene skal ha økt innflytelse i regional- og næringspolitikken gjennom eierskap til en vesentlig del av virkemiddelapparatet som Innovasjon Norge utgjør. Felles eierskap skal også legge tilrette for økt desentralisering av oppgaver i Innovasjon Norge til distriktskontorene. For fylkeskommunene skal dette gi et bedre verktøy for å utøve sitt ansvar og mandat som regional utviklingsaktør, og bidra til å løfte regionale utviklingsmuligheter opp på nasjonalt nivå.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden