Fylkestingsrepresentantene John Grindland (SP) og Silje Langøy (AP) har sendt en interpellasjon til fylkesordfører Thore Westermoen hvor de tar til orde for at brukere av TT-ordningen i Vest-Agder skal kunne benytte elektroniske betalingskort fremfor papirklippekort. -Vi tror flere vil føle seg mer bekvemt om kortet gjøres elektronisk. Dette er også mer praktisk. Fylkesordfører, på hvilken måte kan Vest-Agder fylkeskommune jobbe for å få denne forvaltningen inn i det moderne samfunn og klippekortet erstattet med et elektronisk kort, spør de to.

Interpellantene viser til at i dag får brukerne av TT- ordningen tilsendt papirklippekort fire ganger i året fra fylkeskommunen. Kortet er todelt, ett bevis og ett klippekort.

Jon Grindland
Jon Grindland
-Vest-Agder fylke er et av fem fylker som enda ikke har gått over til
Silje Renathe Langøy AP
Silje Langøy
elektronisk betalings kort, skriver de.

De to mener dagens betalingsmåte for TT- brukerne er en ulempe fordi den er upraktisk med hensyn til kortets størrelse. Den er t irritasjonsmoment for drosjesjåførene, da de bruker tid og ressurser på å taste inn alt manuelt, noe som gjerne tar opp til fire til fem minutter ekstra tid med avkrysning på kortet til brukeren, og underskrift fra brukeren. I tillegg er det kommet tilbakemeldinger fra brukere av ordningen om at taxisjåfører kan glemme å krysse av. –Går vi over på elektronisk så kan man få lettere kontroll på hvordan kortene brukes, mener Grindland og Langøy.

av admin, publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 14.06.19

  Det søkes om belønningsavtale for de fire årene, 2020-2023, med en ramme på 500 millioner kroner

  Les mer
 • Mandalskrysset
  av jto, 13.06.19

  Det bør åpnes for et bevertningssted i det nye Mandalskrysset på ny E39

  Les mer
 • El -buss
  av jto, 12.06.19

  Agder kollektivtrafikk AS legger opp til å ta i bruk flere el-busser

  Les mer

Siste fra Politikk

 • FT-web 0619
  av jto, 14.06.19

  Følg fylkestingets junimøte direkte på web-TV

  Les mer
 • Erklær Klimakrise Nå
  av jto, 13.06.19

  Innbyggerforslag - Erklær klimakrise nå - Vest-Agder

  Les mer
 • Ja Til Pelsfritt Fylke
  av jto, 12.06.19

  Innbyggerforslag: Ja til pelsfritt fylke!

  Les mer