Da fylkestinget var samlet til årets siste møte 16.desember ble det besluttet å avgi uttalelse om psykiatrihelsetjenesten i Vest-Agder. Uttalelsen ble avsendt denne uken og adressert til direktør Jan Roger Olsen ved Sørlandet sykehus Kristiansand HF, med kopi til Agderbenken på Stortinget og Fylkeseldrerådet i Vest-Agder. -Fylkestinget i Vest-Agder understreker de store utfordringene som psykisk sykdom utgjør i befolkningen, og anmoder Sørlandet Sykehus HF om forsterket innsats på dette viktige samfunnsområdet, skriver fylkestinget innledningsvis i uttalelsen.

-Som ledd i folkehelsearbeidet skal fylkeskommunen ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i fylket og faktorer som påvirker denne. Psykiske plager og psykisk sykdom er økende også blant befolkningen i Vest-Agder. Denne situasjonen må møtes med et godt utbygd forebyggende arbeid i kommunene og en godt fungerende spesialisthelsetjeneste, uttrykkes det i uttalelsen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 21. desember 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • KS Medaljører 2019
  av jto, 25.06.19

  Fire politikerveteraner hedret

  Les mer
 • Klubbe
  av jto, 18.06.19

  Alle fylkeskommuner skal ha råd for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse

  Les mer
 • FT-web 0619
  av jto, 14.06.19

  Følg fylkestingets junimøte direkte på web-TV

  Les mer