Samferdselsdepartementet har 3. desember 2009 fastsett forskrifta som skal gjelde frå 1. januar 2010. Forskrifta gjeld for bussar som er innkjøpte etter denne datoen. Krav om at bussane skal ha mellom anna høgtalar, elektronisk tavle og utstyr for automatisk varsling av haldeplassar, er òg ein del av den nye forskrifta.

Erik Lahnstein
Erik Lahnstein
- Den nye forskrifta er med på å gjera kollektivtransporten meir tilgjengeleg for alle. I tillegg til forskrifter og krav om utforming av bussar, tog, sporvogner, T-bane, ferjer og rutebilar, kjem arbeidet med å gjera haldeplassar, stasjonar og knutepunkt for kollektivtransporten meir tilgjengeleg. Dette er eitt viktig steg i den store og gradvise omlegginga til eit meir tilgjengeleg transportsystem, seier statssekretær Erik Lahnstein i Samferdselsdepartementet.

Reglane i forskrifta skal elles gjerast gjeldande for drosjer – i dei tilfella der det i utlysinga av drosjeløyvet er teke inn krav for transport av personar med nedsett funksjonsevne. Dette omfattar både bilar som køyrer innanfor rammene av eit vanleg drosjeløyve og bilar med såkalla ”utvida drosjeløyve”.

For fleire opplysningar – sjå:

Forskrift om universell utforming av motorvogn i løyvepliktig transport mv. fastsett av Samferdselsdepartementet 3. desember 2009 (pdf)

av admin, publisert 8. desember 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Buss Ved Ui A 2018
  av jto, 09.11.18

  Belønningsavtalen med staten viktig for kollektivtilbudet i Kristiansandsregionen

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.18

  Aust-Agder-støtte til videreføring av dagens bompengeinnkreving i Kristiansand

  Les mer
 • Åpning Bussanlegg Ui A 5.nov .18
  av jto, 05.11.18

  Flott nytt bussanlegg og gang- og sykkelvei åpnet ved UiA

  Les mer