• av Torkelsen, Jan H., 21.12.09

  Fylkestinget ønsker forsterket innsats innen psykiatri i Vest-Agder

  Da fylkestinget var samlet til årets siste møte 16.desember ble det besluttet å avgi uttalelse om...

  Les mer
 • av admin, 10.12.09

  Fylkeslandbruksstyret gikk over i historien onsdag

  Les mer
 • Ja til fortsatt revisjon i egen regi
  av Torkelsen, Jan H., 03.11.09

  Kleppe tar opp bompasserings-praksisen i Kristiansand og Vest-Agder i interpellasjon

  I 2008 kontaktet og tilskrev Norges Taxiforbund avdeling Vest-Agder og Norges Taxiforbund Region Sør...

  Les mer
 • Fylkesveien fra Sirdal til Valle vinterstenges 1. november
  av Torkelsen, Jan H., 30.10.09

  Brokke – Suleskarveien stengt fra 1. november klokken 12.00

  Les mer
 • Stortingsvalgresultatet ville gitt et betydelig annerledes fylkesting
  av Torkelsen, Jan H., 08.10.09

  Stortingsvalgresultatet ville gitt et betydelig annerledes fylkesting

  Les mer
 • Parlamentaristisk styring av fire fylkeskommuner skal evalueres
  av Torkelsen, Jan H., 06.10.09

  Ansvar og oppgaver mellom politiske utvalg i fylkeskommunen omfordeles

  Fylkesutvalget oppnevnte i mars et utvalg bestående av fylkesvaraordfører Toril Runden (Ap), Åse...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan H., 21.09.09

  Valgresultatet i Vest-Agder ferdig kvalitetssikret

  På administrativt hold i fylkeskommunens politiske sekretariat er en nå ferdige med fintelling,...

  Les mer
 • Ja til fortsatt revisjon i egen regi
  av Torkelsen, Jan H., 18.09.09

  Gratis kjøreopplæring i de videregående skolene i Vest-Agder?

  Les mer
 • Audnedal kommune har færrest sofavelgere
  av Torkelsen, Jan H., 17.09.09

  Audnedal kommune har færrest sofavelgere

  Nå er det meste av valgoppgjøret i boks. I de siste oversikter fra Statistisk Sentralbyrå og...

  Les mer

To nye stortingsrepresentanter fra Vest-Agder

av Torkelsen, Jan H., 15.09.09

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder

Fylkestinget i Vest-Agder vedtok 11. desember 2007 nytt reglement for Vest-Agder fylkeskommunale råd for funksjonshemmede.  Reglementet er et resultat av ny "lov om råd og anna representasjonsordning...

av Erichsen, Marion, 10.09.09

Skolevalgresultater 2009 - Dødt løp mellom Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet

Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet ble skolevalgets vinnere nasjonalt. Arbeiderpartiet endte på 23,8 prosent, mens Fremskrittspartiet oppnådde 23,7 prosent, begge etter en fremgang på 2,6...

av Torkelsen, Jan H., 09.09.09

Prosjekt har bidradd til at færre avslutter videregående utdanning

Det foreligger nå en sluttrapport fra MMM-prosjektet - Mestring-Motivasjon-Måloppnåelse- som er oversendt utdanningspolitikerne i fylkeskommunen til orientering. MMM-prosjektet har vært gjennomført i...

av Torkelsen, Jan H., 09.09.09

Enighet om spørsmål som må avklares om en eventuell fylkessammenslåing

Torsdag 27. august var den politiske og administrative toppledelsen i Vest- og Aust-Agder fylkeskommuner samlet i Fylkeshuset i Kristiansand for å drøfte den videre prosessen rundt en eventuell...

av admin, 01.09.09

Årsmelding for Agderrådet 2008

av Macdonald, Cheryl, 14.07.09

Du kan stemme allerede fra 1. juli

av Torkelsen, Jan H., 01.07.09

Stor interesse for skolevalg

av Torkelsen, Jan H., 23.06.09

Bosted 30. juni avgjør hvor du kan stemme

På valgdagen må velgere stemme i den kommunen de er manntallsført, det vil si den kommunen de var registrert i folkeregisteret som bosatt pr. 30. juni. Flytter du etter denne datoen, må du stemme i...

av Torkelsen, Jan H., 23.06.09

Fylkesutvalgets møte 23. juni utgår.

av Mjåland, Solfrid G., 11.06.09

Ny informasjonsfilm om stortingsvalget

Tirsdag lanserte Statsråd Magnhild Meltveit Kleppa en informasjonsfilm om hvordan en stemmer ved stortingsvalget. Filmen er rettet mot førstegangsvelgere og er et av flere informasjonstiltak Kommunal-...

av Torkelsen, Jan H., 04.06.09

Kommuneproposisjonen betydning for Vest-Agder

Kommuneproposisjonen ble lagt fram 15. mai. For å gi kommunesektoren større trygghet med hensyn til egne inntekter, varslet regjeringen i forbindelse med utarbeidelsen av tiltakspakken, at sektoren...

av Macdonald, Cheryl, 19.05.09

Vest-Agder har stor mengde fyrstegongsveljarar

Om lag 3 528 000 personar har røysterett ved årets stortingsval. Av desse er 628 000 over 67 år, 245 600 er fyrstegongsveljarar og 164 100 er norske statsborgarar med innvandrarbakgrunn. I det...

av Torkelsen, Jan H., 02.04.09

Fjorten partier stiller til stortingsvalg i Vest-Agder

Da fristen for innlevering av partilister til årets stortingsvalg gikk ut ved midnatt var det innkommet fjorten lister til politisk sekretariat i Vest-Agder fylkeskommune. Alle de sju partiene som...

av Torkelsen, Jan H., 01.04.09

Tangen og Katta-Gimle til entreprenørskaps-NM

av Torkelsen, Jan H., 23.03.09

De fylkespolitiske organene tilpasses regionreformen

Mandag var fylkesutvalget, lederne av hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø og hovedutvalg for kultur og utdanning samlet til møte i Farsund sammen med fylkesrådmannens ledergruppe. Et sentralt...

av Torkelsen, Jan H., 18.03.09

Ledelsen i fylkeskommunene møter Kleppa om sammenslåingsavklaringer

Styrevervregisteret er et KS-verktøy der folkevalgte, ansatte og styremedlemmer kan registrere sine verv og økonomiske interesser. Registeret ble etablert for å bidra til bevisstgjøring og større...

av Torkelsen, Jan H., 23.02.09

Fylkesmannen godkjenner fylkestingets vedtak i Grim-saken

Fylkestingets vedtak om hvor elever fra blant annet Grim skole kan søke inntak for videregående opplæring ble oversendt Fylkesmannen i Vest-Agder med ønske om lovlighetskontroll. Saken er nå...

av Torkelsen, Jan H., 23.02.09

Venstre ønsker å bruke rentekuttinntekter til kollektivtransport

-Tidligere har Venstre tatt opp spørsmålet om å ”finne” midler til å redusere kuttene i kollektivtilbudet. Dette ble gjort i et møte i hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø i forbindelse med...

av Torkelsen, Jan H., 20.02.09

Forsøk med elektronisk valg i 2011

Kommunal- og regionaldepartementet vil gjennomføre forsøk med elektronisk valg i utvalgte kommuner ved neste kommunestyre- og fylkestingsvalg. E-valg 2011-prosjektet skal sørge for å etablere en...

av Torkelsen, Jan H., 20.02.09

Felles fylkestingsmøte på Agder 25. februar

Fylkestingene fra Vest- og Aust-Agder avholder 25. februar et felles fylkestingsmøte på Rica Grimstad hotell. Flere temaer står på dagsorden. Før lunsj er det Regionplan Agder 2010 som skal...

av admin, 16.02.09

Ap går inn for felles valgdag

Flertallet i Arbeiderpartiets programkomité foreslår å innføre felles valgdag for kommunevalg, fylkestingsvalg, sametings- og stortingsvalg. Målet er økt valgdeltakelse. Deltakelsen i lokalvalgene i...

av Torkelsen, Jan H., 04.02.09

Diskusjonsnotat: Ett eller to Agderfylker?

av Torkelsen, Jan H., 22.01.09

Betydelig kunnskapsutveksling på politisk fellesmøte i fylkeshuset

Fylkesutvalget holder i løpet av årene flere møter med politikerkolleger og administrative representanter i kommunene i Vest-Agder. Da fylkesutvalget i går hadde besøk av formannskapet i Kristiansand...

av admin, 22.01.09

Aust-Agder SV for ett Agder

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Skjerpar reglane for habilitet og styrkjer lokaldemokratiet

Odelstinget skjerpar krava til ordførarar og fylkesordførarar, rådmenn og fylkesrådmenn som har styreverv i offentleg heileigde selskap. -Ingen skal vera tvil om kva hatt de skal nytta med dei nye...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Interpellasjon fra Vidar Kleppe: Økt mobbing krever nye tiltak

Nye undersøkelser viser nå en stor økning i mobbing innenfor hele skolesektoren i Norge. Demokratene mener derfor, i likhet med KrF sin leder, Dagfinn Høybråten, at nye tiltak må settes inn for å få...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Nesten tre av ti velgere i Vest-Agder er over 60 år

Statistisk sentralbyrå presenterte i går en statistikk over antall stemmeberettigede ved det kommende Stortingsvalget. I Vest-Agder har 121 844 personer mulighet til å være med å bestemme hvilke seks...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Endringer på politisk nivå

Det er nå gjennomført en vurdering for å få til en hensiktsmessig politisk organisering tilpasset oppgavene fylkeskommunen vil ha fra årsskiftet og frem til utløpet av valgperioden. Fylkestinget...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Fylkespolitikere ønsker elektroniske betalingskort for TT-brukere i Vest-Agder

Fylkestingsrepresentantene John Grindland (SP) og Silje Langøy (AP) har sendt en interpellasjon til fylkesordfører Thore Westermoen hvor de tar til orde for at brukere av TT-ordningen i Vest-Agder...

av admin, 01.01.01