• Nytt lyspunkt for Sørvestbanen
  av Torkelsen, Jan H., 29.12.09

  Vil gi ungdom i distrikta høve til å ta lappen i skuletida

  Prosjektet Føraropplæring i tilknyting til vidaregåande skule har gått over 2,5 år har vore ein stor...

  Les mer
 • Søgne videregående skole får midler til oppstart av nett- og modulbasert agronomkurs
  av Torkelsen, Jan H., 17.12.09

  Vest-Agder bidrar til riksveiutbedring mellom Sirdal og Ålgård

  Fylkestinget besluttet tirsdag at Vest-Agder fylkeskommune skal bidra med fem millioner kroner til...

  Les mer
 • Fylkesordføreren vil ha vurdert maxi-taxi-rabatt i bomstasjonene
  av Torkelsen, Jan H., 17.12.09

  Fylkesordføreren vil ha vurdert maxi-taxi-rabatt i bomstasjonene

  Vidar Kleppe har i en interpellasjon gått inn for reduksjon i avgift i bomstasjoner for...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan H., 16.12.09

  Areal- og transportprosjektet i Kristiansandsregionen videreføres

  Areal- og transportprosjektet i Kristiansandsregionen - ATP - ble startet 1. januar 2004 som et...

  Les mer
 • VAK intensiverer oppgradering av Metro-informasjonssystemet
  av Torkelsen, Jan H., 09.12.09

  Oppdatert sanntidssystem i Bussmetroen på plass om et år

  Les mer
 • av admin, 08.12.09

  Ny forskrift: Rutebussar - betre tilgjengeleg for alle reisande

  Les mer
 • Trygg Trafikk satser igjen på Barnas Trafikklubb
  av admin, 02.12.09

  Tolv personer er omkommet i trafikken i Vest-Agder hittil i år

  I Vest-Agder er tolv personer omkommet i trafikken hittil i år viser tallene fra Trygg Trafikk. Det...

  Les mer
 • Vil ha ”park and ride” -område ved E-39 på Vigeland i Lindesnes
  av admin, 26.11.09

  Vil ha ”park and ride” -område ved E-39 på Vigeland i Lindesnes

  Lindesnes kommunestyre vedtok i november i fjor en reguleringsplan for E 39 mellom Fardal og Osestad...

  Les mer
 • Overførte veimidler fra fjoråret brukes til flere utbedringstiltak på fylkesveiene i år
  av Torkelsen, Jan H., 26.11.09

  Vest-Agder og Rogaland samarbeider om riksveiutbygging

  Hovedutvalg for næring samferdsel og miljø gikk onsdag inn for at Vest-Agder fylkeskommune skal...

  Les mer

Vil videreføre Areal- og transportprosjektet i Kristiansandsregionen

Areal- og transportprosjektet i Kristiansandsregionen - ATP - ble startet 1. januar 2004 som er fireårig prosjekt i forbindelse med at Samferdselsdepartementet inviterte storbyregionene til forsøk...

av Torkelsen, Jan H., 26.11.09

Westermoen: -Dette er en dag vi har ventet lenge på

-Prosjektet vi åpner idag er en del av det tredje store prosjektet i Listerpakken Kjørrefjord – Ulland. For å realisere Listerpakken har mange stått sammen på en god måte. Kommunene i Listerrådet,...

av admin, 25.11.09

Samferdselsdepartementet har ikke oversikt over vegvesenets utredningskapasitet

På et konsultasjonsmøte mellom staten og KS nylig fremmet KS et ønske om mer detaljert dokumentasjon av Statens vegvesens kostnader knyttet til felles vegadministrasjon med fylkeskommunene enn de...

av Torkelsen, Jan H., 19.11.09

Kollektivkunder får bedre rettigheter i ny avtale

En avtale om standard for reisegaranti ble nylig signert mellom Kollektivtrafikkforeningen og Transportbedriftenes Landsforening (TL). Det bevitnet nærmere 200 interessenter som deltok på en nasjonal...

av Torkelsen, Jan H., 13.11.09

Fylkeskommunens veiansvar øker med 750 kilometer fra årsskiftet

Fylkeskommunene overtar fra årsskiftet ansvaret for svært mye av riksveinettet riksveifergene. Dette veinettet sammen med dagens fylkesveier skal benevnes fylkesveier og fylkesveiferger....

av Torkelsen, Jan H., 04.11.09

Ti personer er omkommet i trafikken i Vest-Agder hittil i år

I Vest-Agder er ti personer omkommet i trafikken hittil i år viser tall fra Trygg Trafikk. Det er like mange som på samme tid i fjor. Seks personer er omkommet i tre forskjellige ulykker på E 39. To...

av admin, 02.11.09

Økt press for fortgang i utbedringen av E-39 mellom Søgne og Ålgård

Listerrådet, Lindesnesrådet, Dalanerådet og Vest-Agder fylkeskommune er enige om å øve press mot Samferdselsdepartementet for å få laget en konseptvalgutredning - det vil si en av de sentrale...

av Torkelsen, Jan H., 02.11.09

Bompengebelastningen svært ujevnt fordelt fra fylke til fylke

Statens vegvesen har utarbeidet en fylkesvis oversikt over de årlige driftsinntektene i norske bomselskaper fra 1. januar 2004 til og med 31. desember 2008. Den gir grunnlag for å konkludere med at...

av Torkelsen, Jan H., 26.10.09

Refleksjaktvinner fra Mandal

Seieren i Den store refleksjakten gikk til klasse 5a ved Furulunden skole i Mandal. Klassen fant 24,7 reflekser i gjennomsnitt per elev og ble vinner av Den store refleksjakten i Vest-Agder 2009....

av Torkelsen, Jan H., 22.10.09

Over 60 jernbanestasjoner som har for kort plattform for togene, trues av nedleggelse. Både fylkestinget i Vest-Agder og Jernbaneforum Sør har reagert kraftig på dette og meddelt dette til...

av admin, 22.10.09

Jernbaneverket vil ha dialog om stasjoner

av Torkelsen, Jan H., 21.10.09

Sørvestbanens suksess ligger i en omforent visjon og tro på at det lar seg gjøre

-Vi tror at nøkkelen til suksess ligger i et forpliktende samarbeid som baseres på gode og inkluderende prosesser frem til omforente løsninger. Videre kreves forutsigbare og helhetlige...

av Torkelsen, Jan H., 19.10.09

15 millioner kroner til slepeberedskap på Sørlandet

I forslag til statsbudsjett gjøres det klart at det etableres en statlig slepeberedskap på Sørlandet gjennom en rammeavtale om ett døgnbemannet slepefartøy, med en årlig kostnadsramme på om lag 15...

av admin, 14.10.09

Skolebarn skal hjelpe voksne til å bli flinkere til å bruke refleks

Barn ved 28 skoler i Vest-Agder er med på Den store refleksjakten som starter 12. oktober. Barna skal lete etter reflekser i skuffer og skap hjemme og ta dem med på skolen for å se hvem som har funnet...

av Torkelsen, Jan H., 12.10.09

Kraftverkutbygging kan bidra til veiforbindelse mellom Ljosland og Bortelid

Det har i flere år vært arbeidet for å få en veiforbindelse mellom Ljosland og Bortelid øverst i Åseral kommune. Veien, som vil ha stor betydning for den videre utviklingen og tilgjengeligheten til de...

av Torkelsen, Jan H., 07.10.09

Dyr veiregning for fylkeskommunene

Fylkeskommunene og kommunene får ved nyttår ansvaret for 88.800 kilometer med delvis skakkjørte veier. 46.500 kilometer er fylkesvei og 43.200 kilometer kommunal vei, skriver Aftenposten. KS har gitt...

av Torkelsen, Jan H., 05.10.09

Konferanse om stedsutvikling langs stamveiene

I følge Statistisk Sentralbyrå vil Agder-fylkene vokse med 52.000 personer til en befolkning på 317.000 personer i 2025. Sørlandsbyen representerer for mange forestillingen om Det gode sted. De...

av Torkelsen, Jan H., 05.10.09

Trygg Trafikk vil ha jentene med på laget

I Vest-Agder er nå 1126 jenter med i ”Jentenes trafikkaksjon” og Trygg Trafikk håper at enda flere blir med når jenter født 1993 nå blir vervet til å bli med på aksjonen. - Jenter som er med på...

av Torkelsen, Jan H., 30.09.09

E39 strekning i Lyngdal trafikksikres

av Torkelsen, Jan H., 21.09.09

Lokale ruter i inntektssystemet for fylkeskommunene

Kommunal- og regionaldepartementet skal frem mot 2011 gjennomgå alle delkostnadsnøklene i kostnadsnøkkelen for fylkeskommunene. I samband med dette har departementet lyst ut et forskingsprosjekt som...

av Torkelsen, Jan H., 18.09.09

Agder har store utbyggingsbehov på stamvegnettet de kommende år

Har vi kommet dårligere ut enn andre regioner når det gjelder tildeling av midler til veg? Hva har vi gjort rett og hva kan vi forbedre? Vi trenger en strategi vi står sammen om! Dette blir viktige...

av admin, 18.09.09

Presser på for å få E-39 pakke på plass

av Torkelsen, Jan H., 11.09.09

Trafoen har vært viktig i trafikksikkerhetsarbeidet

-Trafoprosjektet i Kristiansand har vært veldig vellykket. Vi får gode tilbakemeldinger. Adferdspsykolog Pål Ulleberg i Transportøkonomisk Institutt har gjennomført en evaluering. Den dokumenterer at...

av Torkelsen, Jan H., 07.09.09

Hvordan ser vegnettet ut fra årsskiftet?

Forvaltningsreformen gjennomføres fra årsskiftet. Det innebærer blant annet at 60 prosent av riksvegene overføres til fylkeskommunene og blir fylkesveg. Ved at Statens vegvesen fortsetter å utføre...

av Torkelsen, Jan H., 02.09.09

Fire personer er omkommet i trafikken i Vest-Agder i år

I Vest-Agder er fire personer omkommet i trafikken hittil i år, opplyser distriktsleder Liv Skare Falkum i Trygg Trafikk Vest-Agder i en pressemelding. I fjor på samme tid var antallet trafikkdrepte i...

av Torkelsen, Jan H., 01.09.09

Forslag til strategiplan for trafikksikkerhet i Agderfylkene ut på høring

Fylkeskommunens hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø ble tirsdag orientert om et forslag til strategiplan for trafikksikkerhet i Agderfylkene for perioden 2010 – 2013. Hovedutvalget vedtok at...

av admin, 25.08.09

Høring: Strategi- og handlingsprogram for universell utforming på samferdselsområdet

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø slutter seg tirsdag til at et høringsutkast til Strategi- og handlingsprogram for universell utforming på samferdselsområdet i Vest-Agder 2010 – 2013 sendes...

av admin, 25.08.09

Uendret banelengde på Kjevik frem til 2019

av Torkelsen, Jan H., 25.08.09

Etableringen av fyllestasjonene for hydrogenbiler forsinket

Etableringen av fyllestasjoner for hydrogen i Kristiansand og Lyngdal har tatt lengre tid enn forutsatt. Planen var at disse optimistisk sett skulle være på plass allerede i år. Utfordringen ser, i...

av Torkelsen, Jan H., 21.08.09

Vellykket konkurranseutsetting i bussbransjen

Transportøkonomisk institutt har gått gjennom eksisterende kunnskap om effekter av konkurranseutsetting ved offentlig kjøp av persontransport, med hovedvekt på busstransport. Rapporten konkluderer med...

av admin, 21.08.09

Nytt lyspunkt for Sørvestbanen

Jernbaneverket har nå bestemt at nye Holmestrand stasjon skal bygges inn i fjellet og at Vestfoldbanens nye dobbeltspor fra Holm til Nykirke skal tilrettelegges for 250 kilometer i timen....

av Torkelsen, Jan H., 20.08.09

Nedgang i antall drosjeturer

Statistisk sentralbyrå presenterer nå en ny rapport om drosjenæringen. Den viser at tallet på drosjeturer gikk ned med seks prosent i første kvartal i år sammenliknet med samme kvartal i fjor, til 8,3...

av Torkelsen, Jan H., 18.08.09

H.M. Kong Harald kommer til åpningen av ny E-18

av Torkelsen, Jan H., 13.08.09

Vestfold vil ha raskere tog og sammenkobling til Sørlandsbanen

Fylkesordfører Per-Eivind Johansen i Vestfold er, i følge Sandefjords Blad, bekymret over at oppgradering av Vestfoldbanen til høyhastighetsstandard og sammenkobling til Sørlandsbanen går for sakte....

av Torkelsen, Jan H., 11.08.09

Viktig etappemål nådd for Skråveiprosjektet i Farsund

Før helgen kunne arbeiderne som lager tunnel under Kårsbakk på det nye viktige veianlegget Skråveien i Farsund se lys i begge ender. Gjennomslaget ble markert med bløtkake. Utsprengingen har forgått...

av admin, 29.06.09

Ti prosent rabatt i bomstasjonene i Lister med AutoPASS

Samferdselsdepartementet har sluttet seg til en anbefaling fra Statens vegvesen om at kunder med AutoPassbrikke skal gis ti prosent rabatt ved passeringer hos andre bompengeselskaper enn det de er...

av Torkelsen, Jan H., 26.06.09

Nesten fire millioner kroner til bedret tilgjengelighet til kollektivtransport

Staten opprettet i 2006 en tilskuddsordning der kommunesektoren kan søke midler til delfinansiering på opptil 75 prosent til tiltak som gjør kollektivtransporten tilgjengelig for funksjonshemmede....

av Torkelsen, Jan H., 24.06.09

Fylkestinget vil ha slepebåt- og oljevernsbåt i Vest-Agder

Fylkestinget vil sterkt understreke behovet for slepebåt- og oljevernbåt med stasjoneringssted i Vest-Agder. En ber om at dette prioriteres i Kystverkets handlingsprogram. Utover denne uttalelsen tok...

av Torkelsen, Jan H., 17.06.09

Fylkestinget vil ha fortgang på realisering av Sørvestbanen

Fylkestinget behandlet i dag Jernbaneverkets handlingsprogram for perioden 2010 til 2019. Fylkestinget beklager at Sørvestbanen ikke er nevnt i Nasjonal Transportplan i nødvendig grad. Vest-Agder...

av Torkelsen, Jan H., 17.06.09

Fylkestinget vil ha justert handlingsprogrammet for riksveiene i Vest-Agder

Statens vegvesen har ut fra forslag til Nasjonal Transportplan for perioden 2010 til 2019 utarbeidet et handlingsprogram for riksveier for årene 2010 til 2013. Da fylkestinget behandlet programmet i...

av admin, 17.06.09

Samordning mellom bestillingstransport og TT-kjøring skal utprøves

Fylkestinget ga i går grønt lys for oppstart av prøveprosjektet: ”Samordning av bestillingstransport og TT-transport”. Målet er å få til et mer tilgjengelig samfunn, hvor flest mulig av dagens...

av Torkelsen, Jan H., 17.06.09

Fylkestinget ønsker bilbelter i ”skolebussene”

Fylkestinget støttet i dag enstemmig et forslag fra Vidar Kleppe, Demokratene hvor fylkestinget ber om at Agder kollektivtrafikk as i side anbudsdokumenter – gjennom en opsjon – overfor busselskapene...

av Torkelsen, Jan H., 17.06.09

Muligheten for ”SuperBussmetro” i Kristiansandsregionen lansert for fylkestinget

Da fylkestinget i går ble orientert om status og utviklingsmuligheter for kollektivtransporten i landsdelen presenterte representanter fra Agder kollektivtrafikk as som et element i visjonen fremover...

av Torkelsen, Jan H., 17.06.09

Politisk mobilisering - krever at Kjevik prioriteres

De sju Knutepunkt Sørlandet kommunene - Kristiansand, Søgne, Songdalen, Vennesla, Lillesand, Birkenes og Iveland - krever at bevilgende myndigheter i Stortinget og regjeringen snarest sørger for å gi...

av Torkelsen, Jan H., 11.06.09

Vesentlig rollebytte for Statens vegvesen fra årsskiftet

-Ved omorganiseringen i 1995 ønsket regjeringen å gjøre Statens vegvesen mer politisk styrbar og ved omorganiseringen i 2003 mer kostnadseffektiv. I forbindelse med forvaltningsreformen i 2010 er...

av Torkelsen, Jan H., 11.06.09

Sterkt innspill fra NHO-Agder for Kjevik

-Dersom Sørlandets ambisjoner om økt gjennomslag på den nasjonale arena skal bli noe mer enn fromme ønsker, er bud nummer en at vi internt er enige om de viktigste prioriteringene. Akkurat nå er det...

av admin, 10.06.09

Økt kilometergodtgjørelse for sykkelbruk

Det er klart at det vil bli flertall på Stortinget for å øke kilometergodtgjørelsen for sykkelbruk. I dag er kilometersatsen for bruk av sykkel 1,50 kroner, men gjelder bare for reiser over fem...

av Torkelsen, Jan H., 09.06.09

KS vil ha en forpliktende plan for å ta igjen manglende veivedlikehold

Kommunal Rapport melder i dag at mange i fylkeskommunene er opprørt over at det ikke gis garantier fra statlig hold for mer penger til å bedre veistandarden i årene som kommer. Fra årsskiftet overtar...

av Torkelsen, Jan H., 20.05.09

E39 Vigeland-Osestad foreslås anlagt i perioden 2010 til 2013

Statens vegvesen legger nå frem sitt forslag til Handlingsprogram for riksveger i perioden 2010 – 2019. Det sendes nå på høring blant annet til fylkeskommunene. Vegvesenets programforslag bygger på...

av Torkelsen, Jan H., 19.05.09

6,9 milliardar kroner ekstra til fylkeskommunane for å overta riksveg og ferjesamband

-Fylkeskommunane vil frå 2010 bli den nye store vegeigaren i Noreg. Regjeringa legg no fram eit økonomisk opplegg som set fylka i stand til å løyse denne oppgåva. Fylkeskommunane vil få meir midlar...

av Torkelsen, Jan H., 15.05.09

Fylkesvaraordføreren sterkt ut mot eventuell nedklassifisering av Kjevik

-Agderfylkene aksepterer overhode ikke at Kristiansand lufthavn Kjevik blir nedklassifisert så dramatisk fordi staten har organisert sin virksomhet slik at AVINOR ikke er i stand til å utvikle...

av Torkelsen, Jan H., 15.05.09

Viking Rally ga faglig påfyll for lærere og elever

Da Viking Rally rullet over veiene fra Stavanger, via Kristiansand til Stavanger med flere toppmoderne nullutslippsbiler, handlet det ikke bare om et billøp. Mye av hensikten var å spre kunnskap,...

av Torkelsen, Jan H., 15.05.09

Fylkeskommunene presser på for å få gjennomslag for jernbaneprosjekter

Mandag avsluttet transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget sine høringer om Nasjonal transportplan med blant annet å motta innspill fra alle fylkeskommunene. Flere fylkeskommuner trakk frem...

av Torkelsen, Jan H., 14.05.09

Nytt fremstøt for sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen

I dag møter landets fylkeskommuner Stortingets Transport- og kommunikasjonskomite for å komme med innspill til Nasjonal Transportplan for perioden 2010 til 2019. Et sentralt tema for representantene...

av admin, 11.05.09

Vidar Ose har tatt over som samferdselssjef i Vest-Agder

Samferdselssjefen i Vest-Agder heter nå Vidar Ose. Han er kristiansander, 53 år og har vært ansatt i fylkeskommunen fra 1991 med forskjellige oppgaver innenfor samferdsel og beredskap/...

av Torkelsen, Jan H., 06.05.09

Kryssingsspor på Sørlandsbanen vert lengre

Sju til ni kryssingsspor på Sørlandsbanen vest for Kristiansand er tenlege til forlenging når godstogkapasiteten på strekninga skal aukast. Først ut er Ualand kryssingsspor i Lund kommune i Rogaland,...

av Torkelsen, Jan H., 05.05.09

Fylkesordføreren vil ikke forskuttere økte bevilgninger til Agder Kollektivtrafikk AS

I en interpellasjon i fylkestinget i dag påpekte Astrid Bekkenes (V) at Norges Bank ved flere anledninger har satt ned styringsrenten de siste månedene. Dette gjør at fylkeskommunen får reduserte...

av admin, 29.04.09

Nytt fylkesvegnett - og lovendringar på vegsektoren

Regjeringa la  fredag i statsråd fram forslag til ein del lovendringar for å gjennomføre forvaltningsreforma og overføring av om lag 17 000 kilometer veg til fylkeskommunane og Oslo kommune. Forslaget...

av Torkelsen, Jan H., 24.04.09

Økte bevilgninger til fylkesveier?

Ap-landsmøtet vedtok tirsdag med klart flertall at de nye fylkesveiene må få en vekst i bevilgningene på linje med stamveiene, melder nyhetsbyrået ABN. Kulturminister Trond Giske argumenterte sterkt...

av admin, 22.04.09

Fylkeskommunenes riksveiovertakelse brennhet tema på AP-landsmøtet

Det er nå henimot åtte måneder til fylkeskommunene overtar ansvaret for en betydelig andel riksveier. - Problemer er at det ikke følger penger med dette ansvaret. Dette er veier som er i svært dårlig...

av Torkelsen, Jan H., 21.04.09

Freder deler av Sørlandske hovedvei

En strekning av Sørlandske hovedvei i Flekkefjord og Kvinesdal er blant de elleve første veiene som nå får status som vernede kulturminner. -De gamle veiene gir et veldig godt innblikk i hvordan vi...

av Torkelsen, Jan H., 17.04.09

Belønningsordninga: Vil forhandle med Kristiansand

-Vi er nøydd til å gjere langt meir i åra som kjem for å dempa privatbilbruken i dei største byområda og for å gje folk gode og miljøvennlege alternativ. Belønningsmidlane frå staten er difor dobla i...

av Torkelsen, Jan H., 02.04.09

Flybussløyvet i Kristiansand lyses ut

av Torkelsen, Jan H., 27.03.09

Det blir en stor oppgave å sikre nok bevilgninger til nye fylkesveier

Aftenposten presenterte i går hvordan statusen er på de 44.200 kilometerne fylkesvei fylkeskommunene overtar fra årsskiftet. -Det dreier seg om et mangfoldig veinett. Men veiene blir ikke dårligere av...

av admin, 26.03.09

”Bygderuta Favoritten” blir med i treårig prøveprosjekt!

Vest-Agder fylkeskommune er tildelt 2,8 millioner i 2009 til et prøveprosjekt med samordning av bestillingstransport og transport for bevegelseshemmede (TT). Vest-Agder fylkeskommune får også 4,4...

av Torkelsen, Jan H., 26.03.09

Det opprettes foreløpig ikke flere drosjesentraler i Kristiansand

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø vedtok i dag, mot stemmene fra Fremskrittspartiet, at det foreløpig ikke opprettes flere drosjesentraler i Kristiansand. Det gjennomføres først i 2009 en...

av Torkelsen, Jan H., 25.03.09

Satser på vel 5,6 millioner kroner til bedret tilgjengelighet til kollektivtransport

Staten opprettet i 2006 en ny tilskuddsordning der kommunesektoren kan søke midler til delfinansiering på opptil 75 prosent til tiltak som gjør kollektivtransporten tilgjengelig for funksjonshemmede....

av Torkelsen, Jan H., 25.03.09

Fylkesutvalget med uttalelse om E-39-prosjektet i Nasjonal transportplan

Fylkesutvalget vedtok tirsdag enstemmig følgende uttalelse til Stortingets Transport- og kommunikasjonskomite og Samferdselsdepartementet: ”Fylkesutvalget i Vest-Agder stiller seg uforstående til at...

av Torkelsen, Jan H., 18.03.09

Trygg Trafikk Vest-Agder positiv til å merke biler med unge sjåfører

-Vi er positive til at dette blir vurdert, sier distriktsleder i Trygg Trafikk Vest-Agder Liv Skare Falkum og viser til et forslag fra samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) som ønsker å merke...

av Torkelsen, Jan H., 04.03.09

Samferdselspolitiker Oksefjell håper på byggestart på Hidra-tunnel i år

I forrige uke ble det kjent at regjeringen nå aksepterer 30 års ferjetilskudd til subsidiering av landfastforbindelser, mot nåværende ordning med kun 15. år. Det innebærer blant annet at Hidra...

av Torkelsen, Jan H., 27.02.09

Landets høyeste trafikkvekst i fjor var i Vest-Agder

Etter flere år med høy trafikkvekst på norske veier er veksten i ferd med å flate ut, bortsett fra i Vest-Agder. I løpet av 2008 økte trafikken på landsplan med 1,3 prosent sammenliknet med 2007....

av admin, 27.02.09

Fylkeskommunene raser mot samferdselsministeren

Sp-leder og samferdselsminister Liv-Signe Navarsete anklages for mistillit mot fylkeskommunene, og for å lure seg unna regningen for å vedlikeholde riksveiene, skriver Kommunal Rapport. Bakgrunnen er...

av admin, 18.02.09

Ingen er omkommet i trafikken i Vest-Agder i januar

-I Vest-Agder er ingen mennesker omkommet i trafikken i januar måned. I januar i fjor omkom to personer. Det var en ung gutt som omkom i en utforkjøring i Farsund og en mann som var passasjer i en...

av admin, 02.02.09

Anbudskrøll for Listerpakke-prosjekt i Farsund

Anbudskonkurransene om innredning i Ravneheitunnelen ved Farsund er avlyst, melder bladet Våre veger. Feil i utlysningen har medført at Vegvesenet må utlyse oppdragene på nytt. Nå er det usikkert om...

av Torkelsen, Jan H., 27.01.09

Tiltakspakken gir grunnlag for økt optimisme for Sør-Vestbanen

I regjeringens tiltakspakke ligger det inne 1,3 milliarder kroner til opprusting og utbygging av jernbanen. -Det er gledelig å registrere at flere av de prosjektene som er tilgodesett vil ha positiv...

av Torkelsen, Jan H., 27.01.09

Vegvesenet vil gi Skråveien til Veidekke

Vegvesenet har tatt en avgjørelse om Skråveien i Farsund. Hvis ingen benytter seg av retten til å klage før 27. januar får Veidekke en kontrakt verdt 102,034 millioner kroner. Prosjektet skal...

av Torkelsen, Jan H., 27.01.09

Stort engasjement for riksveistrekning lengst vest i fylket

Kommunestyret i Sokndal, nærmeste rogalandskommune til Vest-Agder, ønsker et sterkere engasjement for å utbedre riksvei 44 mellom Sokndal og Flekkefjord. Veien mellom Hauge i Dalane og Åna-Sira er...

av Torkelsen, Jan H., 26.01.09

Fylkeskommunen håper på økt oppslutning om ”Hjem for en 50-lapp”

I samferdselsseksjonen i Vest-Agder fylkeskommune har en registrert at det er lav oppslutning om forsøksprosjektet ”Trygt hjem for en 50-lapp” i Kvinesdal. -Vi tar nå, sammen med Kvinesdal kommune,...

av Torkelsen, Jan H., 23.01.09

Stor mangel på bussjåfører

-Det mangler mellom 1000 og 1500 bussjåfører på landsbasis. Busselskaper må drive et omfattende rekrutteringsarbeid både innenlands og utenlands, sa administerende direktør Harald Vålandsmyr i Bussen...

av admin, 22.01.09

Agder med i internasjonalt utviklingsprosjekt for høyhastighetstog

Fylkesutvalget vedtok i dag at Vest-Agder fylkeskommune skal delta som partner i en prosjektsøknad under Interreg IVC om utviklingen av et konsept for planlegging av nettverk og knutepunkter for...

av Torkelsen, Jan H., 22.01.09

Grønt lys fra fylkeskommunen for Skråveiutbygging i Farsund

Etter anbudene for utbygging av Skråveien i Farsund er gjennomgått er det klart at veianlegget kan bygges innenfor Listerpakkens totalramme på 140 millioner kroner for prosjektet. Skråveien er en del...

av Torkelsen, Jan H., 21.01.09

Tankevekkende markering av trafikkulykker i Agder-fylkene

Det vakte ettertanke og respekt da Gunnar og Ludvig Hunsbedt - trafikkskadd sønn og pårørende far - under en stor markering i Arendal i dag, beskrev omstendighetene, konsekvensene og inntrykkene fra...

av Torkelsen, Jan H., 06.01.09

Rundt fem prosent flere gjennom Lister-bommene

I løpet av 2008 er det registrert til sammen 2.786.050 passeringer i bomstasjonene på Kvinesheia på E 39 og på riksvei 43 mellom Lyngdal og Farsund. Det er over 130.000 flere passeringer enn året før....

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Regionsdirektøren i NSB Eiendom er lei av å vente

- Det er forunderlig at det ikke satses mer. Vi har flere ganger fått inntrykk av at nå skal det satses, og så skjer det ingenting. Regionsdirektør i NSB Eiendom, Gunnar Nøding, er lei av det han...

av admin, 01.01.01

Behov for 624 millioner til vedlikehold av fylkesveier

Fra nyttår overtar fylkeskommunene 17 000 km riksvei. Fylkeskommunene får behov for 22,3 milliarder kroner for å sette veiene i akseptabel stand viser en fersk rapport KS har fått Multiconsult til å...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Stortinget behandler Hidra Landfast-prosjektet til høsten

I følge fylkestingsrepresentant Sigmund Oksefjell (SP) er samferdselsminister Liv Signe Navarsete (SP) svært positiv til Hidras planer om å få til en fastlandsforbindelse. Oksejell opplyste nylig...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Fylkeskommunene må få mer innflytelse på fremtidige transportplaner

I forrige uke godkjent Regjeringen i statsråd hvordan 17000 kilometer med til dels kraftig forfalte veier ved nyttår skal overføres til fylkeskommunene. Totalt får fylkeskommunene ansvar for 44 200...

av admin, 01.01.01

Flere millioner kroner til bygningsvedlikehold på Sørlandsbanen

Jernbaneverket pusser nå opp en rekke av bygningene langs Sørlandsbanen. Det er både stasjonsbygninger og andre jernbanebygninger som nå får et svært kjærkomment og nødvendig vedlikehold. Arbeidene...

av hoved.aspx?m=8&amid=20494, 01.01.01

Vil vekke gründerånden i Sirdal

Sirdal Nyskapingssenter, som fylkeskommunene er med å drifte, lanserer nå ”Dorgaprisen – du er i spranget”. Det handler om en idekonkurranse med premier for inntil 60.000 kroner. Ideen kan være et...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Midler til kollektivtiltak: 285 millioner kroner til Kristiansandsregionen

- For å styrke kollektivtransporten og bedre miljøet i storbyområdene, er det nødvendig med tiltak som virkelig monner. Denne tildelingen, som er den første i sitt slag, bidrar til dette, sier...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Etterlengtet riksveiforbindelse i Lister åpnes i september

I siste halvdel av september ser det nå ut til at bilistene endelig kan ta i bruk Sørlandets lengste veitunnel. I følge Farsunds avis regner Statens vegvesen med at en da har klart å få ferdigstilt...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

”Kristiansandspakka” klarert i statsråd i dag

-Kristiansandregionen vil få eit tryggare, meir miljøvenleg og effektivt vegnett, med mellom anna ny Vågsbygdveg og 25 kilometer nye gang- og sykkelvegar. Dette seier samferdselsminister Liv Signe...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Nei til nytt tilsynsorgan for landets veginfrastruktur

Samferdselsdepartementet har sendt en utredning ”På sikker veg” på høring. I utredningen vurderes behovet for et selvstendig organ for tilsyn med veg-infrastrukturen. Fylkeskommunens hovedutvalg for...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Nytt lyspunkt for Sørvestbanen

Hele dobbeltsporstrekningen Holm - Holmestrand - Nykirke på Vestfoldbanen skal bygges ut i ett. -Vi legger opp til byggestart neste år, sa samferdselsminister Liv Signe Navarsete da hun var med og...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Samferdselssjef Leif Storsve takker av etter 22 år

Noen vil kalle han en løsningsorientert superstrateg med stor gjennomslagskraft, mens andre vil bruke betegnelser som en slugger med stor slagstyrke og en velslepen evne til å finne åpninger for...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Vestfold fylkeskommune forskutterer midler til gode for Sørvestbaneprosjektet

Vestfold fylkeskommune og Jernbaneverket vil ha hurtigtog fra Oslo til Kristiansand, skriver Østlendingen. Men den eneste stoppen på strekningen, som skal tilbakelegges på tre timer, kan bli...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Trafikksikkerhetstiltaket TRAFO satser på flere brukergrupper

Trafikksikkerhetstiltaket TRAFO på Skandinavisk Opplæringssenter har nå vært i virksomhet i fem år. Over 5000 personer har gått gjennom det spesielle bygget hvor de via tekniske hjelpemidler opplever...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Tollbodgata i Kristiansand blir bussgate

Det arbeides med å bygge om to kvartaler i Tollbodgata til bussgate. Mellom Kirkegata og Vestre Strandgate skal Tollbodgata oppgraderes med granittheller på fortau, nye busstopp, nye bussbuer, ny...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Fylkespolitikere ønsker elektroniske betalingskort for TT-brukere i Vest-Agder

Fylkestingsrepresentantene John Grindland (SP) og Silje Langøy (AP) har sendt en interpellasjon til fylkesordfører Thore Westermoen hvor de tar til orde for at brukere av TT-ordningen i Vest-Agder...

av admin, 01.01.01