• av Torkelsen, Jan H., 09.11.09

  Fylkeskommunene sentrale i ny avtale om landbruks- og næringsutvikling

  Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk signerte mandag på vegne av staten en ny samarbeidsavtale...

  Les mer
 • Overføring av konsesjonsmyndighet til fylkeskommunen
  av Torkelsen, Jan H., 05.11.09

  Overføring av konsesjonsmyndighet til fylkeskommunen

  Les mer
 • En kvart million fra fylkeskommunen til NODE
  av Torkelsen, Jan H., 16.10.09

  Fylkeskommunen er med å finansiere NODE som Norwegian Centre of Expertice

  Fylkesutvalget besluttet i dag at Vest-Agder fylkeskommune skal bidra med 780 000 kroner til...

  Les mer
 • av admin, 16.10.09

  Eyde-nettverket er tatt opp i nettverksprogrammet Arena

  Fem nye næringsmiljøer tas nå opp i nettverksprogrammet Arena. Blant de fem er Eyde-nettverket på...

  Les mer
 • Tre bygdebutikker i Vest-Agder har fått midler til utvikling
  av Torkelsen, Jan H., 15.09.09

  Tre bygdebutikker i Vest-Agder har fått midler til utvikling

  I alt 122 butikker i like mange bygder får i disse dager utviklingstilskudd gjennom...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan H., 10.09.09

  Artstart stipend 2009 for nyskapere og innovatører

  Har du en nyskapende og innovativ forretningside innenfor musikk, film, design, kultur eller...

  Les mer
 • Hvor finnes Europas beste tiltak for entreprenører?
  av Torkelsen, Jan H., 07.09.09

  Hvor finnes Europas beste tiltak for entreprenører?

  Innovasjon Norge inviterer norske kommuner, fylkeskommuner, regioner, byer eller offentlig-private...

  Les mer
 • Landskaps- og friluftslivsinteresser viktige når Nodelandsheia Øst utbygges
  av Torkelsen, Jan H., 25.08.09

  Fylkeskommunen samarbeider med Songdalen kommune om bedret internettilgang

  Songdalen kommune har søkt fylkeskommunen om et tilskudd på 500 000 kroner til medfinansiering av...

  Les mer
 • Fylkeskommunen overtar ingen veglys fra kommunene
  av admin, 24.08.09

  Vest-Agder best på nyetablering

  Les mer

Nordland får over tre ganger mer reiselivsstøtte enn Vest-Agder

En rapport bestilt av nærings- og handelsminister Sylvia Brustad viser at reiselivsnæringen i Norge fikk nesten 1,1 milliarder kroner i offentlig støtte i 2007, skriver Avisa Nordland. Rapporten, som...

av Torkelsen, Jan H., 12.08.09

Stor verdiskaping i treindustrien på Agder

Agder Tresenter har gjennomført en undersøkelse som viser at treindustrien på Agder har en brutto omsetning på 3,7 milliarder kroner, fordelt på 120 bedrifter og 2100 ansatte. Tremasse, plater og...

av Torkelsen, Jan H., 23.06.09

Refinansieringsstøtte fra fylkeskommunen til Sørlandet kunnskapspark AS

Sørlandet kunnskapspark AS som ble etablert i 1999 har over lengre tid hatt en anstrengt likviditet. Kunnskapsparkens styre avdekket under behandlingen av fjorårets regnskap en post med utestående...

av admin, 19.06.09

-Flott at sørlandsindustrien gjør seg gjeldende på verdens største oljemesse

I en sørlandsdelegasjon som nylig besøkte vedens største oljemesse ”The Offshore Technology Conference” i Housten i Texas deltok fylkesordfører Thore Westermoen og rådgiver Kenneth Andresen fra...

av Torkelsen, Jan H., 14.05.09

Sørlandet trenger mer risikokapital og utviklingsmidler

I fjor fikk Vest-Agder fylkeskommune tildelt en endelig ramme på 27,39 millioner kroner fra statsbudsjettets såkalte 551-midler til næringsformål. I en rapport om bruken av midlene skriver...

av admin, 08.05.09

2,8 millioner kroner til Vest-Agder

Regjeringa gir 548,6 millionar kroner til fylkeskommunar med kommunar som har fått auka arbeidsgjevaravgift i høve til nivået før 2004. Det er meget stor variasjon i hva den enkelte fylkeskommune...

av Torkelsen, Jan H., 27.03.09

Agder fortsatt på landstoppen i eksport

av Torkelsen, Jan H., 13.02.09

Initiativ for etablering av et fylkeskommunalt næringsråd i Rogaland

Fylkesordfører Tom Tvedt (Ap) i Rogaland vil overta styringen av næringslivet. I følge Stavanger Aftenblad mener han at et næringsråd i regi av Rogaland fylkeskommune vil gi en bedre koordinering av...

av Torkelsen, Jan H., 29.01.09

Skogbruk: Stor verdiskaping på Agder

Treindustrien på Agder står for en omsetning på NOK 3,7 milliarder kroner, inkluderer 2100 arbeidsplasser og består av 120 bedrifter. Dette er et av flere resultater som Agder Tresenter har kommet...

av admin, 01.01.01

Vest-Agder er landets beste fylke på utslippreduksjoner

Vest-Agder fylke ligger omtrent på landsgjennomsnittet når det gjelder utslipp. I 2007 sto fylket for 2,3 prosent av landets totale utslipp. Innenfor Vest-Agder er det Kristiansand, Lyngdal og Farsund...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Fylkeskommunene inn på eiersiden i Innovasjon Norge

Fylkeskommunene går fra årsskiftet inn på eiersiden i Innovasjon Norge. Fylkestinget besluttet i dag at Vest-Agder fylkeskommune vil bli med som medeier under forutsetning av at Innovasjon Norges...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01