• Fylkeskommunen overtar ingen veglys fra kommunene
  av Fossan, Mette, 14.12.09

  Internasjonalt arbeid i Vest-Agder fylkeskommune

  Vest-Agder fylkeskommunes hovedmål er at vi skal bli Norges mest internasjonale region. Dette...

  Les mer
 • av Fossan, Mette, 14.12.09

  Interreg-seminar i regi av Østlandssamarbeidet

  Interreg IV programmene (2007 – 2013) er kommet godt i gang og flere prosjekt er godkjent med...

  Les mer
 • RegionaltNYTT
  av Macdonald, Cheryl, 02.12.09

  RegionaltNYTT

  Les mer
 • Kommunalministeren: -Flere muligheter regionalt
  av Torkelsen, Jan H., 14.10.09

  Ny satsing på lokal samfunnsutvikling i kommunane

  I 2010 startar ei satsing for å styrka kommunane sitt arbeid med å bygga attraktive lokalsamfunn....

  Les mer
 • Barne- og likestillingsdepartementet imponert over likestillingsmobiliseringen på Sørlandet
  av admin, 10.09.09

  Barne- og likestillingsdepartementet imponert over likestillingsmobiliseringen på Sørlandet

  -Jeg er imponert over innsatsen innen likestillingsarbeidet som gjøres på Agder. Den er reflektert...

  Les mer
 • Positive regnskapsutsikter for fylkeskommunen i år
  av Torkelsen, Jan H., 25.08.09

  Sørlandet kan bli en spydspiss innen miljøkommunikasjon

  ”Internasjonalt senter for miljøkommunikasjon skal være Norges mest attraktive partner for løsning...

  Les mer
 • Støtter forprosjekt for ” Teknisk-Naturvitenskaplig Forskningssenter i Agder-regionen”
  av Torkelsen, Jan H., 25.08.09

  Pionerprosjekt for dokumentasjon av levekår

  Les mer
 • Årsmelding for Agderrådet 2008
  av Macdonald, Cheryl, 14.07.09

  Årsmelding for Agderrådet 2008

  Les mer
 • Fylkesutvalget vil ha fylkeskommunen med på internasjonal likestillingssatsing
  av Torkelsen, Jan H., 19.06.09

  Fylkeskommunen med på europeisk charter for likestilling

  Fylkestinget besluttet onsdag at Vest-Agder fylkeskommune skal undertegne ”Europeisk charter for...

  Les mer

Finansieringssystemet for universitetene må bli mer rettferdig

Vest-Agder fylkeskommune mener at finansieringssystemet for universitetene må endres slik at det blir mer rettferdig også for de nye universitetene. Dagens system fremstår som å være basert på mer...

av Torkelsen, Jan H., 19.06.09

Agder-fylkenes forsknings- og utviklingsstrategi klar

En bredt sammensatt arbeidsgruppe har utarbeidet og stilt seg bak et forslag til en felles forsknings- og utviklingsstrategi for Agder. Bakgrunnen er at det i statsbudsjettet for 2009 ble vedtatt å...

av Torkelsen, Jan H., 17.06.09

Fylkesutvalget vil ha fylkeskommunen med på internasjonal likestillingssatsing

KS oppfordrer alle kommuner og fylkeskommuner til å undertegne ”Europeisk charter for likestilling mellom kvinner og menn i lokalsamfunnet”. På bakgrunn av Vest-Agder fylkeskommunes omfattende...

av Torkelsen, Jan H., 03.06.09

Ny forsknings- og utviklingsstrategi for Agder-fylkene

For å styrke forskning og innovasjon i hele landet ble det i statsbudsjettet for 2009 vedtatt å opprette regionale forskningsfond med en fondskapital på seks milliarder kroner. I begynnelsen av mai...

av admin, 02.06.09

Kreativ utfoldelse i Fritt valg på Odderøya fyr

av Eriksen, Eva-Kristin, 20.05.09

Perfect Move fra Agder tok 3.plass i Studentbedrift NM

Perfect Move tok hjem en historisk 3.plass under NM for Studentbedrifter 2009. Bedriften utmerket seg med høy kvalitet på alle ledd og juryen satte pris på folkehelse i form av forebygging i stedet...

av Torkelsen, Jan H., 02.04.09

40 nye deltakere på Female Future Agders tredje runde

I mai måned starter et nytt Female Future Agder program. Det var 117 søkere, og 40 deltakere er nå valgt ut etter at det er gjennomført intervjuer. Female Future har pågått siden 2004 og totalt 80...

av admin, 01.04.09

Agder-kvinner snakker om likestillingserfaringer i Madrid

Likestilling er et prioritert satsingsområde i det regionale utviklingsarbeidet på Agder, og nå begynner resultatene å vise seg. Dette er årsaken til at KS har valgt ut kommuner på Agder og Vest-Agder...

av admin, 31.03.09

Balanse-prosjektet: Spania og Agder - sammen om likestilling

Bedre likestilling ved å skape god balanse mellom familieliv, privatliv og arbeidsliv - dette er fokus i et transnasjonalt prosjekt der Lindesnesregionen, Vest-Agder fylkeskommune og Bærum kommune...

av Reed, Lisbeth, 31.03.09

Nytt verdiskapingsprogram for naturarven

av Torkelsen, Jan H., 02.02.09

Folkehelsekonferanse om vold, trakassering og overgrep

Vold, trakassering og overgrep berører mange på ulike vis. Krenkelser, tabuer og dramatikken rundt dette medfører stress og ofte står folks helse på spill. Både forebygging og oppfølging krever god...

av Torkelsen, Jan H., 22.01.09

Global Future deltaker til topps i Top 10

Ranjith Molegoda fra Lillesand kom gjennom det trange nåløyet og figurerer på Leadership Foundations Top 10 - listen over toppledere med innvandrerbakgrunn i 2008.Han kommer fra Sri Lanka, er utdannet...

av Torkelsen, Jan H., 15.01.09

SØK NÅ! Female Future utvikler kvinnelige ledertalenter

Sørlandet skal løftes opp fra bunnplasseringer på likestillingsstatistikker. Female Future Agder er et av flere tiltak for å snu den negative trenden. Det tredje Female Future-programmet i Agder...

av admin, 09.01.09

Også menn vinner på likestilling

Likestilling mellom kjønnene er en av de store utfordringene i vår landsdel som fylkeskommunene nå har grepet fatt i. Før årsskiftet informerte fylkesordfører Thore Westermoen i sin årstale om at et...

av Torkelsen, Jan H., 08.01.09

Suksess for partnerskapsprosjektet ”Jenter og teknologifag på Sørlandet”

250 jenter studerer teknologi i Grimstad. I 2008 startet 114 nye kvinnelige studenter på teknologistudier i Grimstad. Tilsvarende tall for 2004 var 45. Langvarig satsing på ”Jenter og teknologifag”...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01