• Vil ha ”park and ride” -område ved E-39 på Vigeland i Lindesnes
  av admin, 26.11.09

  Vil ha ”park and ride” -område ved E-39 på Vigeland i Lindesnes

  Lindesnes kommunestyre vedtok i november i fjor en reguleringsplan for E 39 mellom Fardal og Osestad...

  Les mer
 • Fylkespolitikerne ønsker en samlet plan for vindkraftutbygging i Vest-Agder
  av Torkelsen, Jan H., 26.11.09

  Fylkespolitikerne ønsker en samlet plan for vindkraftutbygging i Vest-Agder

  Det foreligger planer for omfattende vindkraftanlegg i Vest-Agder som vil kunne få vesentlige...

  Les mer
 • Landbruks- og bygdeutviklingspolitikken med fordel kan samles i regionene
  av Torkelsen, Jan H., 17.11.09

  Korleis kan det bli meir attraktivt å busetje seg i distriktskommunar?

  Dette spørsmålet er utgangspunktet for ei ny satsing i regi av Kommunal- og regionaldepartementet....

  Les mer
 • Tilstrekkelig areal langs E-39 på Opofte i Kvinesdal må forbeholdes veiserviceanlegg og bevertning
  av Torkelsen, Jan H., 28.10.09

  Tilstrekkelig areal langs E-39 på Opofte i Kvinesdal må forbeholdes veiserviceanlegg og bevertning

  Les mer
 • "Hard Rain" utstilling på Klimahuset i Kristiansand
  av admin, 09.10.09

  "Hard Rain" utstilling på Klimahuset i Kristiansand

  Fotografen Mark Edwards har latt seg inspirere av Bob Dylan sang "A Hard Rain’s A-Gonna Fall", når...

  Les mer
 • av admin, 01.10.09

  Regional konferanse for Agder-fylkene 3-4 november

  Dato for påmelding er 15 oktober.Praktist informasjon finner du på siste side i programmet.Her...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan H., 25.09.09

  Bred medvirkning om utarbeiding av kommuneplan i Kvinesdal

  Kvinesdal kommune har satt i gang rullering av kommuneplanens samfunnsdel, det vil si utviklingen av...

  Les mer
 • Friluftskart til alle i Sirdal
  av Torkelsen, Jan H., 14.09.09

  Friluftskart til alle i Sirdal

  I disse dager mottar de 685 husstandene i Sirdal et rykende ferskt friluftskart som blant annet...

  Les mer
 • Fylkeskommunen med nytt økonomisk tilskudd til arkitektkonkurranse for gangbro i Flekkefjord
  av Torkelsen, Jan H., 28.08.09

  Gravrøys må tas hensyn til i utbyggingsplan for Sira

  Flekkefjord kommune har lagt kommunedelplan for Sira ut til offentlig ettersyn. Hovedutvalg for...

  Les mer

Fylkesvaraordføreren vil ha et krafttak i friluftslivsarbeidet

Fylkesordfører Toril Runden er nestleder i Friluftsrådenes Landsforbund. Nå etterlyser hun hvordan et krafttak i folkehelsearbeidet med fokus på friluftsliv skal gjennomføres Hun viser til at da...

av Torkelsen, Jan H., 24.08.09

Seminar om Våte klimautfordringer

av Macdonald, Cheryl, 27.07.09

Innsigelse til kommunedelplan for Kjellandsheia i Søgne

Fylkeskommunen har mottatt kommunedelplan for Kjellandsheia i Søgne til behandling. Planen skal bidra til å møte Søgne kommunens langsiktige utbyggingsbehov. Hovedutvalg for næring, samferdsel og...

av Torkelsen, Jan H., 24.06.09

Trafikksikkerhet etterlyses som tema i kommuneplanutkast for Audnedal

Fylkestinget skal 16. juni avgi Vest-Agder fylkeskommunes høringssvar til forslag til kommuneplan for Audnedal for perioden 2009 til 2020. Da fylkesutvalget behandlet planutkastet i dag ble det...

av Torkelsen, Jan H., 02.06.09

Spennende utviklingsmuligheter i ny plan for vekstkommunen Vennesla

Vennesla kommune har vedtatt å sette i gang rullering av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. Planprogrammet legger opp til en planperiode fra 2010 til 2020. Fylkeskommunens hovedutvalg behandlet...

av hoved.aspx?m=8&amid=21064, 27.05.09

Tips om energisparing

av Macdonald, Cheryl, 31.03.09

Kurs i plan og bygningslov

av Janicke Nicolaisen, 18.03.09

Friluftsliv for alle - Tur på hjul!

Det er et nasjonal- og regionalpolitisk styringsmål at alle skal kunne delta i friluftslivsaktiviteter. Vest-Agder fylkeskommune og Midt-Agder friluftsråd har etablert et samarbeidsprosjekt hvor vi...

av Torill Folkestad, 01.01.01

Tilskudd til friluftsliv og naturforvaltning 2010

av Kristin Syvertsen, 01.01.01

Lindesnesregionen vil bli mest attraktiv i landet

Fylkestinget vedtok i dag et utkast til Regionplan for Lindesnes 2009. Planens visjon er at: ”Lindesnesegionen skal oppleves som grenseløs, og kommunegrenser er aldri et problem for innbyggerne....

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01