Vest-Agder fylkeskommune vil gi et tilskudd på 750 000 kroner til finansiering av en samarbeidsavtale med Agderforskning. Det tas sikte på en tilsvarende årlig bevilgning til og med 2012. Tilskuddet, som tirsdag ble godkjent av fylkesutvalget, gis under forutsetning av at Aust-Agder fylkeskommune bevilger tilsvarende beløp. Det er Agderforskning som har søkt om å inngå et utviklingssamarbeid med Aust – og Vest-Agder fylkeskommune med sikte på å utvikle sterke forskningsmiljøer på utvalgte områder, og videreutvikle Agderforskning som et konkurransedyktig forskningsinstitutt.

Agderforskning har som mål om å være et solid forskningsinstitutt. Det betyr at de må drive forskning på høyt faglig nivå i en stadig hardere konkurranse med andre nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer. For å få det til er det viktig med rammebetingelser som gjør det mulig for forskere å merittere og bygge karriere i Agderforskning.

Et vellykket utviklingssamarbeid mellom Agderforskning og de to fylkeskommunene er avhengig av gjensidig nytte i forhold til forskning og kompetanseutvikling som bidrar til utvikling av regionen. Agderforsknings firmalogoSamarbeidet skal bygges på tre ben. Det første handler om hvilke satsingsområder og forskningsbehov det er i regionen. Det andre handler om hvilke kompetanseområder der er å bygge på i Agderforskning. I forslaget til avtale fremheves levekår og kultur og næring. Det tredje benet er den selvstendige nytten landsdelen har av å ha sterke forskningsmiljøer plassert i regionen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 17. mars 2010 | Skriv ut siden