Dermed har antallet elever i alle de andre kategoriene gått ned:

Elever med høy trivsel, mindre motivasjon er 27,8 % i 2010 (29.1 % i 2009)

Elever med høy motivasjon og lav trivsel er på 7.1 % i 2010 (7,9 % i 2009)

Elever med lav trivsel og lav motivasjon er i årets undersøkelse på 12,6 % (14,6 % i 2009)

Tilslutt finner vi 9,1 % elever som kjennetegnes ved at de er middels motivert og har middels trivsel (samme tall i 2009 var på 15.1 %)

Dermed viser alle tall at trivsel OG motivasjon har økt betydelig blant elever i den videregående skole i Vest-Agder.

Nesten 5000 elever har svare på undersøkelsen som ble gjennomført digitalt via nett ( 4988 av totalt 6155) Det er særlig tre forhold som ble undersøkt; trivsel, motivasjon og mobbing.

Hensikten med undersøkelsen er å gi et bedre innsyn i og forståelse av hva som skjer på skolene. Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor elever skal få si sin mening om forhold som er viktige for å lære og trives på skolen.

Resultatet presenteres for Arly Hauge, utdanningssjefen i Vest-Agder og alle ledere ved de videregående skolene i løpet av formiddagen.

av Macdonald, Cheryl, publisert 23. mars 2010 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Skolefrokost
  av jto, 25.04.19

  Elever i videregående skoler i Vest-Agder skal tilbys skolefrokost

  Les mer
 • Skolemotiv
  av jto, 12.03.19

  Fylkesutvalget anbefaler støtte til prosjekt for frilufts-skolefritidsordning i Hægebostad

  Les mer
 • Eilert Sundt Vgs Skisseprosjekt Rambøll
  av jto, 13.02.19

  Grønt lys for skolebyggprosjekt i Farsund

  Les mer