KASK Inkubator prosjektet har som mål å akselerere veksten i norske, svenske og danske virksomheter i forskningsparker og næringshager. Felles utvikling og gjennomføring av programmer vil bidra til å forbedre vilkårene både for inkubatoransatte og virksomhetene.

Hovedaktiviteter

Prosjektet har følgende hovedaktiviteter:
- Kartlegging av regionale innovasjonssystemer og inkubatorenes betydning for å få et faktabasert utgangspunkt for aktivitetene som settes i gang
- Utvikling av nye, og forbedring av dagens tjenester i inkubatorene
- Utvikle opplæringsprogram for forretningsutviklere og støtteapparat for inkubatorenes målgruppe.
- Gjennomføre et skandinavisk akseleratorprogram som skal bidra til vekst for nyetablerere og unge nystartede bedrifter
- Lage felles samarbeidsplattformer i Kattegat/Skagerak området der målet er langsiktig samarbeid for erfaringsutveksling og læring
- Følgeevaluering av aktiviteter og programmer som settes i gang prosjektet.

Prosjektet kan ha positiv effekt på nyetableringer og verdiskaping, og bidra til å utvikle et mer robust næringsliv på Agder. I tillegg vil Agder bli satt på det nasjonale kartet innen innovasjon og nyskaping. Prosjektet skal gå over tre år, og vil få betydelig offentlig oppmerksomhet.

av admin, publisert 16. mars 2010 | Skriv ut siden