Arbeidene med fylkesvei 651 Skråveien nærmer seg nå slutten. På tross av en streng vinter og spekulasjoner om forsinkelser så er man i Statens vegvesen rimelig sikre på at en skal klare å åpne veien 1. juli, som planlagt. I et informasjonsskriv fra vegvesenet uttrykkes det at entreprenøren Veidekke Entreprenør AS med underentreprenører har gjort en god jobb. Statens vegvesen, som byggherre, har derfor tro på at anlegget skal stå ferdig før ferien. På grunn av stramme frister vil det kunne gjenstå noe arbeide utenfor veiarealet etter veiåpningen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 4. mai 2010 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 14.06.19

  Det søkes om belønningsavtale for de fire årene, 2020-2023, med en ramme på 500 millioner kroner

  Les mer
 • Mandalskrysset
  av jto, 13.06.19

  Det bør åpnes for et bevertningssted i det nye Mandalskrysset på ny E39

  Les mer