-Fylkesveg 45 gjennom Gjesdal og Sirdal er blitt stadig viktigare for næringsutvikling, reiseliv og friluftsliv i området. Arbeidet med å utbetra vegen bør difor vidareførast. Særleg er det viktig med utbygging på strekningar som framleis er smale og svingete, seier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa. I sist statsråd vart det lagt fram eit forslag om nytt og utvida opplegg for utbygging og finansiering av fylkesveg 45 i Gjesdal kommune i Rogaland og Sirdal kommune i Vest-Agder.

Utbygginga på fylkesveg 45 er frå og med 2010 finansiert ved ein kombinasjon av fylkeskommunale midlar og bompengar. Ordninga med innkrevjing av bompengar vart sett i verk i 2004.
Forslaget frå regjeringa er i tråd med vedtak og avklaringar på fylkeskommunalt og kommunalt hald. Det fører mellom anna til at bompengeopplegget skal utvidast med åtte nye år, i tillegg til tidlegare vedteken bompengeperiode på 12 år.
Den vidare utbygginga av vegen omfattar ei rekkje utbetringar i Gjesdal kommune. For vegen gjennom Sirdal kommune er det lagt opp til ombygging av kryss ved Sinnes og bygging av gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet.
Det er lagt til grunn ei samla økonomisk ramme på 212 millionar 2010-kroner for perioden 2010-2024.

av Torkelsen, Jan H., publisert 12. mai 2010 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 14.06.19

  Det søkes om belønningsavtale for de fire årene, 2020-2023, med en ramme på 500 millioner kroner

  Les mer
 • Mandalskrysset
  av jto, 13.06.19

  Det bør åpnes for et bevertningssted i det nye Mandalskrysset på ny E39

  Les mer