Det legges opp til at kommunestyrene vedtar planen i desember. Deretter behandles planen i fylkesutvalgene i januar neste år før endelig vedtak fattes i fylkestingene i februar.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden