Totalt er det 7095 søkere til skoleplass som er registrert med ungdomsrett i Vest-Agder. Av disse har 6651 valgt offentlige skoler i eget fylke som sitt første valg. 97,3 prosent av ungdommene har fått tilbud om skoleplass etter første inntaket og 86,0 prosent har kommet inn på sitt første ønske.
Utdanningsavdelingen har gjennomført første inntak til videregående skole 9. juli. Søkere som har oppgitt mobilnummer i søknaden vil få en SMS når inntaket er tilgjengelig på nettet. Samtlige søkere kan fra 9. juli logge seg på www.vigo.no. Her kan de se resultat av inntaket, samt fylle ut svarkort som returneres elektronisk. Utdanningsavdelingen minner om at samtlige søkere må svare innen 16. juli for å beholde skoleplassen.
Ungdommer med opplæringsrett har rett til inntak på et av tre valgte utdanningsprogram på videregående trinn 1, eller til inntak på et programområde på videregående trinn 2 /3 som bygger på det utdanningsprogrammet som de har gjennomgått på trinn 1 eller 2. Inntakskontoret har lagt til ønsker for flere søkere for å bedre muligheten for tilbud om skoleplass. Søkerne vil fortsatt delta i inntaket på sine opprinnelige ønsker.
Noen søkere har fått tilbud om skoleplass andre steder i fylket. Spesielt har det vært utfordrende å finne nok skoleplasser i Kristiansandregionen innen utdanningsprogrammene Byggfag, Teknikk og industriell produksjon, Idrettsfag og Helse- og sosialfag.
Alle søkere med ungdomsrett som ikke har fått skoletilbud ved hovedinntaket, vil få tilbud om skoleplass innen skolestart. Vi regner også med at flere kommer inn på høyere ønsker ved neste inntak. Inntak for søkere uten ungdomsrett gjennomføres 6. august.

TEKST

UNGDOM MED RETT

Totalt tatt inn

97,3 prosent

Tatt inn på første ønske

86,0 prosent

Uten tilbud etter første inntak

2,7 prosent


Neste inntak blir gjennomført 6. august. Det blir ikke foretatt noen endringer på inntaks-, ventelisten før andre inntak gjennomføres.
Eventuelle ledige plasser blir annonsert ved skolestart på www.vaf.no.
Inntatte elever ved den sammenslåtte Lister videregående skole vil på www.vigo.noikke se hvilken avdeling de er kommet inn på. De aller fleste er kommet inn på den foretrukne avdelingen, men enkelte får tilbud ved en annen avdeling. Elevene som ikke er kommet inn på foretrukne avdeling vil få brev fra inntakskontoret.
For mer informasjon kan dere kontakte inntakskontoret på tlf: 38025200 mellom kl 10:00-14:00.
Ofte stilte spørsmål: http://www.vaf.no/dm_linkinternal.aspx?amid=50553

av Wilkensen, Rune André, publisert 9. juli 2010 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Førerkort
  av jto, 25.06.19

  Enkelte kjøretimer blir ikke lenger regnet med i fraværsgrensen

  Les mer
 • Gratis Sommerkurs I 2019
  av jto, 05.06.19

  Gratis sommerkurs i matematikk og naturfag 2019

  Les mer
 • Datamus
  av jto, 22.05.19

  Vest-Agder får digital skolehelsetjeneste fra høsten

  Les mer