Bjørkenevner blir brukt til taktekking av verneverdige hus. De er en viktig del når taket skal isoleres og fuktighet skal holdes borte. Taksperrene blir hogd med hånd slik det var vanlig på 1600-tallet. Stokkene blir kløvd for hånd etter margen. Bordene blir etterpå telgjet for hånd. Det hogges flere einerkroker for hånd. Disse skal holde torvholdstokken på plass. Torvholdstokken skal sikre at torva ikke faller ned fra taket. For å tette og isolere taket best mulig blir det lagt åtte til ti lag med bjørkenever. Opp på dette blir det lagt torv. Dette er en gammel teknikk som var mye brukt i Indre Agder. Bjørkenever tetter taket, torva holder bjørkenever på plass og isolerer samtidig.
Nomelandsloftet - bjørkenever på taket

av Nils Magne Håkegård og Jan Torkelsen, publisert 13. august 2010 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Kulturbygg I Songdalen Fasade
  av jto, 19.06.19

  15 millioner kroner i fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer
 • Kulturrell Møteplass I Songdalen
  av jto, 05.06.19

  Fylkesutvalget positivt til å gi fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer

Siste fra Utdanning

 • Førerkort
  av jto, 25.06.19

  Enkelte kjøretimer blir ikke lenger regnet med i fraværsgrensen

  Les mer
 • Gratis Sommerkurs I 2019
  av jto, 05.06.19

  Gratis sommerkurs i matematikk og naturfag 2019

  Les mer
 • Datamus
  av jto, 22.05.19

  Vest-Agder får digital skolehelsetjeneste fra høsten

  Les mer