-Hele 86 ulike kunst- og kulturtilbud blir sendt ut til grunnskoler og videregående skoler i fylket fra Vest-Agder fylkeskommune i løpet av skoleåret som nå starter Til sammen 23 254 grunnskoleelever mottar fem ulike tilbud hver. Det gir et publikum på 116 270! I tillegg kommer videregående skole der 6700 elever kan velge fritt mellom tjue tilbud. Gjennom disse tilbudene får over 200 utøvende kunstnere og kulturarbeidere en kortere eller lengre jobb i vårt fylke dette skoleåret, sier fylkeskultursjef Anne Tone Hageland.

-Årets tilbud til grunnskolene og videregående skoler har i tillegg til dette store omfanget, en stor bredde i sjanger og formidlingsformer som er uten sidestykke i vårt fylke, sier Hageland.

Se vedlagte hefter med oversikt over tilbudene til grunnskoler og til videregående skoler:
-Hefte for grunnskoleelever-Hefte for videregående skoles elever

av Torkelsen, Jan H., publisert 20. august 2010 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Kulturbygg I Songdalen Fasade
  av jto, 19.06.19

  15 millioner kroner i fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer
 • Kulturrell Møteplass I Songdalen
  av jto, 05.06.19

  Fylkesutvalget positivt til å gi fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer

Siste fra Utdanning

 • Førerkort
  av jto, 25.06.19

  Enkelte kjøretimer blir ikke lenger regnet med i fraværsgrensen

  Les mer
 • Gratis Sommerkurs I 2019
  av jto, 05.06.19

  Gratis sommerkurs i matematikk og naturfag 2019

  Les mer
 • Datamus
  av jto, 22.05.19

  Vest-Agder får digital skolehelsetjeneste fra høsten

  Les mer