-Hele 86 ulike kunst- og kulturtilbud blir sendt ut til grunnskoler og videregående skoler i fylket fra Vest-Agder fylkeskommune i løpet av skoleåret som nå starter Til sammen 23 254 grunnskoleelever mottar fem ulike tilbud hver. Det gir et publikum på 116 270! I tillegg kommer videregående skole der 6700 elever kan velge fritt mellom tjue tilbud. Gjennom disse tilbudene får over 200 utøvende kunstnere og kulturarbeidere en kortere eller lengre jobb i vårt fylke dette skoleåret, sier fylkeskultursjef Anne Tone Hageland.

-Årets tilbud til grunnskolene og videregående skoler har i tillegg til dette store omfanget, en stor bredde i sjanger og formidlingsformer som er uten sidestykke i vårt fylke, sier Hageland.

Se vedlagte hefter med oversikt over tilbudene til grunnskoler og til videregående skoler:
-Hefte for grunnskoleelever-Hefte for videregående skoles elever

av Torkelsen, Jan H., publisert 20. august 2010 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Bokbussgul
  av nist16, 24.04.19

  Bokåret 2019 - Turnéplan

  Les mer
 • HKU På Vennesla Bibliotek
  av jto, 24.04.19

  Vennesla kulturhus er blitt en solid kulturspreder

  Les mer
 • Nordberg Fort Hovedbygg
  av jto, 05.04.19

  Ny avtale om drift av Nordberg fort i Farsund

  Les mer

Siste fra Utdanning

 • Skolefrokost
  av jto, 25.04.19

  Elever i videregående skoler i Vest-Agder skal tilbys skolefrokost

  Les mer
 • Skolemotiv
  av jto, 12.03.19

  Fylkesutvalget anbefaler støtte til prosjekt for frilufts-skolefritidsordning i Hægebostad

  Les mer
 • Eilert Sundt Vgs Skisseprosjekt Rambøll
  av jto, 13.02.19

  Grønt lys for skolebyggprosjekt i Farsund

  Les mer