Arbeidene på den nye fylkesveien, hvor Vest-Agder fylkeskommune er veieier, vil medføre noen trafikale utfordringer. Disse vil innebære midlertidige løsninger og endret kjøremønster. Veiprosjektet gjennomføres i et tett bebygd område med lite tilgjengelig ledig areal. Deler av de områder som i dag benyttes til vei må beslaglegges til anleggsområde for å sikre forsvarlig anleggsdrift og en best mulig trafikkavvikling. Dermed blir det noen endringer i trafikkmønsteret både for bilister, syklister og fotgjengere. Endringene fremgår av nærinfoskrivet fra Statens vegvesen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 3. september 2010 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Taxi Skilt
  av jto, 15.04.19

  Endringar i regelverket for drosjer

  Les mer
 • El -bil Lading Skilt
  av jto, 12.04.19

  Vil ha plan for flere ladestasjoner for elbusser i Kristiansandsområdet

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 09.04.19

  Forsinket saksbehandling i Stortinget medfører justering i bompengeinnkreving

  Les mer