-Bygging av gang og sykkelveier er et viktig mål for kommunene og fylkeskommunen, sa fylkesordfører Thore Westermoen da han i går deltok på åpningsarrangementet for en nyanlagt strekning mellom Justvik og Fagerholt i Kristiansand. -Denne veien er bygd av Areal- og transportsamarbeidet ATP, som er et samarbeid mellom Kristiansand, Vennesla, Søgne, Songdalen, Lillesand og Birkenes. og Vest- og Aust-Agder fylkeskommuner. Den har kostet mellom 15 til 20 millioner kroner.

-Sykkelveier er viktig for å sikre trygg sykkeltrafikk, slik at en kan sykle uten å komme ut i biltrafikken som blir mer og mer farlig. Det vil gjøre at flere kan også vil bruke sykkel. Det er også veldig viktig - det gir folk god helse å sykle - det gir tryggere trafikk både for biler og sykler og det er godt for miljøet.

-I ATP-samarbeidet planlegger vi å bruke mye penger på gang og sykkelveier: I planene for det som hete Kristiansandspakken er det forutsatt 800 millioner til myk pakke, og over halvparten av disse pengene skal brukes de nærmeste årene. En stor del går til sykkel og gangveier, og mye til buss og fremkommeligtiltak, dvs tiltak som skal hjelpe bussen til å komme fortere frem. En god del miljøtiltak og trafikksikkerhetstiltak skal også gjennomføres, sa fylkesordføreren.

Han opplyste at totalt er planen å bygge 25 kilometer nye gang- og sykkelveier. Det skal i den sammenheng også bygges planfrie kryssinger for gående og syklende nær skoler og andre steder.

av admin, publisert 17. september 2010 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Taxi Skilt
  av jto, 15.04.19

  Endringar i regelverket for drosjer

  Les mer
 • El -bil Lading Skilt
  av jto, 12.04.19

  Vil ha plan for flere ladestasjoner for elbusser i Kristiansandsområdet

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 09.04.19

  Forsinket saksbehandling i Stortinget medfører justering i bompengeinnkreving

  Les mer