Fylkesrådmann Tine Sundtoft har tatt initiativ til et arbeid med Strategisk plan for videregående opplæring i Vest-Agder 2011-2020. Virkeperioden for tidligere strategisk plan for videregående opplæring i fylket ”Strategiplan 2003-2012” nærmer seg slutten. Mange av tiltakene skissert i denne planen er nå gjennomført. Vest-Agder har nå behov for en ny langsiktig plan som beskriver retning, mål og tiltak i videregående opplæring. Fylkesutvalget gikk i dag inn for at planarbeidet gjennomføres. Det samme gjorde hovedutvalg for kultur og utdanning tidligere denne måneden. Det er fylkestinget som fatter det endelige vedtaket 19. oktober.

Administrasjonen i fylkeskommunen legger opp til en planprosess med oppstart i høst og avslutning i desember 2011. I den foreslåtte prosessen vil en ta utgangspunkt i en analyse av situasjonen i dag og en analyse av utviklingstrekk som bakgrunn for ulike scenarier om fremtiden. På dette grunnlaget kan en vurdere hvilke mål en bør sette seg innen videregående opplæring for tiårsperioden, og hvilke tiltak som bør iverksettes.

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. september 2010 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Gratis Sommerkurs I 2019
  av jto, 05.06.19

  Gratis sommerkurs i matematikk og naturfag 2019

  Les mer
 • Datamus
  av jto, 22.05.19

  Vest-Agder får digital skolehelsetjeneste fra høsten

  Les mer
 • Skolefrokost
  av jto, 25.04.19

  Elever i videregående skoler i Vest-Agder skal tilbys skolefrokost

  Les mer