Fylkesrådmann Tine Sundtoft har tatt initiativ til et arbeid med Strategisk plan for videregående opplæring i Vest-Agder 2011-2020. Virkeperioden for tidligere strategisk plan for videregående opplæring i fylket ”Strategiplan 2003-2012” nærmer seg slutten. Mange av tiltakene skissert i denne planen er nå gjennomført. Vest-Agder har nå behov for en ny langsiktig plan som beskriver retning, mål og tiltak i videregående opplæring. Fylkesutvalget gikk i dag inn for at planarbeidet gjennomføres. Det samme gjorde hovedutvalg for kultur og utdanning tidligere denne måneden. Det er fylkestinget som fatter det endelige vedtaket 19. oktober.

Administrasjonen i fylkeskommunen legger opp til en planprosess med oppstart i høst og avslutning i desember 2011. I den foreslåtte prosessen vil en ta utgangspunkt i en analyse av situasjonen i dag og en analyse av utviklingstrekk som bakgrunn for ulike scenarier om fremtiden. På dette grunnlaget kan en vurdere hvilke mål en bør sette seg innen videregående opplæring for tiårsperioden, og hvilke tiltak som bør iverksettes.

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. september 2010 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Skolemotiv
  av jto, 12.03.19

  Fylkesutvalget anbefaler støtte til prosjekt for frilufts-skolefritidsordning i Hægebostad

  Les mer
 • Eilert Sundt Vgs Skisseprosjekt Rambøll
  av jto, 13.02.19

  Grønt lys for skolebyggprosjekt i Farsund

  Les mer
 • Vennesla Vgs Miljøsertifisert
  av Vennesla kommune/Odd Inge Uleberg, 06.02.19

  Gratulerer til Vennesla videregående skole med miljøsertifikat

  Les mer