Basert på erfaringer fra blant annet Sverige anbefaler Direktoratet for forvaltning og IKT at det etableres en sentral valgenhet underlagt Kommunal- og regionaldepartementet basert på direktoratsmodell. Direktoratet anbefaler videre at enheten bemannes med 13-15 årsverk. Dette er en økning fra de rundt ti årsverkene som Departementet i dag disponerer til valgarbeid. I tråd med Stoltenberg regjeringens politiske plattform anbefales det at enheten lokaliseres utenfor Oslo.

Direktoratet for forvaltning og IKT skisser en fremdriftsplan som setter etableringstidspunktet for en ny sentral valgenhet til tidligst 1. januar 2012.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • Janne -Karin -Nesheim
  av jto, 16.04.19

  Fylkestingsrepresentant Janne Karin Nesheim fra Arbeiderpartiet har søkt om fritak

  Les mer
 • Harald -Fauskanger -Andersen
  av jto, 09.04.19

  Interpellasjon om Jernbaneforums Sørs fremtidige prioritereringer

  Les mer
 • Klimasterik Logo
  av jto, 08.04.19

  Interpellasjon om klimastreik og fravær

  Les mer