Basert på erfaringer fra blant annet Sverige anbefaler Direktoratet for forvaltning og IKT at det etableres en sentral valgenhet underlagt Kommunal- og regionaldepartementet basert på direktoratsmodell. Direktoratet anbefaler videre at enheten bemannes med 13-15 årsverk. Dette er en økning fra de rundt ti årsverkene som Departementet i dag disponerer til valgarbeid. I tråd med Stoltenberg regjeringens politiske plattform anbefales det at enheten lokaliseres utenfor Oslo.

Direktoratet for forvaltning og IKT skisser en fremdriftsplan som setter etableringstidspunktet for en ny sentral valgenhet til tidligst 1. januar 2012.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • KS Medaljører 2019
  av jto, 25.06.19

  Fire politikerveteraner hedret

  Les mer
 • Klubbe
  av jto, 18.06.19

  Alle fylkeskommuner skal ha råd for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse

  Les mer
 • FT-web 0619
  av jto, 14.06.19

  Følg fylkestingets junimøte direkte på web-TV

  Les mer