To konsulentselskaper har, etter oppdrag fra KS, kartlagt årsaker til frafall i videregående skole og gitt forslag til forbedringer. Forskning viser at barn som presterer dårlig på skolen i tidlige år, også vil prestere dårlig senere, om ikke tiltak ikke settes inn. Læringsproblemer forsterker seg utover i skoleløpet. Derfor er tidlig innsats viktig. Å utvikle språk og tallforståelse må derfor begynne i barnehagen. Siden må man følge godt opp i overgangene fra barnehage til barneskole, fra barneskole til ungdomsskole, og ikke minst fra ungdomsskole til videregående skole, skriver Kommunal Rapport.

Flere kommuner og fylkeskommuner gjør en innsats for å bedre læringen og hindre frafallet. Gode eksempler er samlet inn av konsulentene og gis ut i FOU-rapporten «Tidlig innsats – inspirasjon til arbeid for sosial utjevning og bedret læring».

Statistikk viser at omkring 30 prosent av elevene ikke fullfører videregående opplæring på normert tid. Mange er «drop outs», som aldri tar opp igjen skolegangen. De havner tidlig på trygd og har vansker med å komme i arbeid.

av Torkelsen, Jan H., publisert 2. september 2010 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Skolemotiv
  av jto, 12.03.19

  Fylkesutvalget anbefaler støtte til prosjekt for frilufts-skolefritidsordning i Hægebostad

  Les mer
 • Eilert Sundt Vgs Skisseprosjekt Rambøll
  av jto, 13.02.19

  Grønt lys for skolebyggprosjekt i Farsund

  Les mer
 • Vennesla Vgs Miljøsertifisert
  av Vennesla kommune/Odd Inge Uleberg, 06.02.19

  Gratulerer til Vennesla videregående skole med miljøsertifikat

  Les mer