Fylkesutvalget vedtok i dag at Vest-Agder fylkeskommune skal gå inn med en million kroner til videre utvikling av Odderøya som museumsområde. Til vedtaket knytter det seg en forutsetning om at Vest-Agder-museet legger frem forslag med kostnadsoverslag til utvikling på Odderøya. Kostnadsoverslaget skal belyse utgifter for å ta i bruk eksisterende bygg med museumshavn i Nodeviga, nytt formidlingsbygg og eventuell flytting av friluftsmuseet.

Fylkeskommunen bidro i fjor 400 000 kroner til utredningen av museets planer om å etablere Vest-Agder-museet på Odderøya. Fylkeskommunen ønsker at museet skal ha fokus på en del konkret områder i denne prosessen:

-Konkretisering og utarbeidelse av et romprogram for et nytt formidlingsbygg på Odderøya.
-Planlegge/gjennomføre en arkitektkonkurranse for et nytt museumsbygg på Odderøya.
-Redegjøre og konkretisere nødvendige strakstiltak for administrasjonsbygget på Kongsgård i Kristiansand.
-Være en aktiv og synlig aktør på Odderøya.
-Utrede fremtidig kontorbehov og reforhandle leieavtalen for kontorbygget.

Odderøya fra broen

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Mye Gøy I Høstferien
  av jto, 12.09.19

  Søndagsåpne museer og høstaktiviteter

  Les mer
 • Kulturbygg I Songdalen Fasade
  av jto, 19.06.19

  15 millioner kroner i fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer