Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø sa seg onsdag enig i et initiativ for å sikre Skibmannsheia på Lindesneshalvøya som ei turisthytte som skal være tilgjengelig for alle. Skibmannsheia er sikret av Staten gjennom Direktoratet for Naturforvaltning. Skibmannsheia, som ligger rundt seks kilometer fra Lindesnes fyr er en gammel kystvaktstasjon består av to bygg som har kulturhistoriske og antikvariske verdier.Hovedutvalget er positivt til at det arbeides videre med et organisering og finansieringsopplegg for prosjektet. Når dette er klargjort vil saken igjen kunne legges frem for hovedutvalget til eventuell godkjenning.

Friluftsrådet i Region Mandal har, etter forespørsel, meddelt at om de ikke har ressurser til å drifte stedet som en turistforeningshytte. Kristiansand og Opplands turistforening har i neste omgang uttrykt seg interessert i å drifte Skibmannsheia som Norges sydligste ubetjente turistforeningshytte samtidig som det er presisert at hytta må kobles opp i mot et løypenett. Bygningene er i en slik forfatning at de må restaureres før de kan anvendes til overnatting i friluftslivssammenheng. Restaurerings og andre nødvendige kostnader er beregnet til henimot 1,5 millioner kroner.
Lindesnes kommune har signalisert at det er ønskelig å utvikle stedet i friluftssammenheng og at kommunen i den forbindelse vil bidra med faglig bistand, men at kommunens økonomiske situasjon er slik at de ikke kan gå inn med økonomiske ressurser på det nåværende tidspunktet.
I tillegg til å være den sydligste hytta på ”Norgesleden” vil den også kunne være et attraktivt turmål for besøkende på Lindesnes fyr. Lindesnes fyr er Vest-Agder 1000-års sted og i 2009 var det ca 80 000 besøkende på fyret.
I følge KOT er stedet også egnet som en ”base-camp”. Konseptet innebærer at ulike grupper anvender hytta som overnattingssted og så brukes naturen rundt til ulike aktiviteter, spesielt tilpasset barn og unge. Mange turistforeninger har erfaringer med dette opplegget og det har vært en stor suksess. KOT antar at det vil være grunnlag for å opprette et lokallag i området. Det kan være mulig at dette lokallaget på sikt kan drifte stedet. Området kan også anvendes av skoleklasser til ”leirskole” slik som KOT hytter på fjellet brukes.
Aktivitetene som kan være aktuelle er sykkelturer, vandreturer, fiske i ferskvann/saltvann, bading, sightseeing til diverse lokaliteter. I tillegg kan det også være aktuelt å legge til rette for litt spesielle aktiviteter – som klatring/buldring og/eller båt/kajakk aktiviteter i Stussvik. Erfaringsmessig er dette noe som appellerer til ungdom.

av admin, publisert 23. september 2010 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Havkraft
  av jto, 05.11.19

  Positiv høringsuttalelse om åpning for fornybar energi til havs

  Les mer
 • Vennesla Attraksjonsutvikling Illustrasjon
  av jto, 10.10.19

  Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av jto, 27.09.19

  Positiv høringsuttalelse til at antall rovviltnemder blir justert

  Les mer