Et av tiltakene som har vært inkludert i Bussmetrosystemet i Kristiansand er sanntidsinformasjon på holdeplassene. Det vil si at de ventende på holdeplassen gis informasjon om når bussen de venter på vil ankomme holdeplassen.Det har vært problematisk å få sanntidsinformasjonen til å fungere. - De elektroniske tavlene har blitt koblet av på grunn av tekniske feil, men dette skal rettes opp i løpet av 2011, sier Vidar Ose, samferdselssjef i Vest Agder fylkeskommune til Sørnett.

-Det er IT-selskapet FARA ASA som er leverandør av disse elektroniske tavlene og ansvarlig for de tekniske feilene. Nå samarbeider fylkeskommunen med dem for å løse problemet. Først skal tavlene testes i laboratoriet, så skal de komponentene som feiler bli byttet ut og til slutt skal systemet testes på nytt opplyser Ose til Sørnett.
av Torkelsen, Jan H., publisert 27. oktober 2010 | Skriv ut siden