• Fylkespolitikerne ønsker en samlet plan for vindkraftutbygging i Vest-Agder
  av Torkelsen, Jan H., 24.11.10

  Går inn for at fylkeskommunen ikke skal anbefale konsesjon for vindmøllepark på Kvinesheia

  Et flertall på åtte mot to av representantene i hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø støttet i...

  Les mer
 • Fylkeskommunen med på å styrke utviklingsmulighetene for Kristiansand Havn
  av admin, 16.11.10

  Flere ferjepassasjer over Kristiansand havn

  Les mer
 • VRI-Agder på Sørlandet videreføres de neste tre årene
  av Torkelsen, Jan H., 10.11.10

  VRI-Agder på Sørlandet videreføres de neste tre årene

  Det er klart at Sørlandet fortsetter sin satsing på innovasjon gjennom samhandling - VRI-Agder....

  Les mer
 • Vest-Agder skal videreutvikles som landets beste næringsfylke
  av Torkelsen, Jan H., 08.11.10

  Vest-Agder skal videreutvikles som landets beste næringsfylke

  -Vi har mye å skryte av i næringssammenheng i Vest-Agder. Eksportverdien av bearbeidede varer...

  Les mer
 • Fylkesutvalget vil avvente å fatte beslutning om konsesjonssøknad for Kvinesdal Vindpark
  av admin, 03.11.10

  Fylkesutvalget vil avvente å fatte beslutning om konsesjonssøknad for Kvinesdal Vindpark

  Les mer
 • Fylkeskommunen er positiv til utbygging av Hemså kraftverk i Hemsåni i Sirdal
  av Torkelsen, Jan H., 03.11.10

  Fylkeskommunen er positiv til utbygging av Hemså kraftverk i Hemsåni i Sirdal

  Fylkesutvalget uttalte seg tirsdag positivt til en søknad om tillatelse til bygging Hemså kraftverk...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

  Agder kan bli en internasjonal ledende region innen klimavennlig kraftforsyning

  I fylkesutvalget tidligere denne uken presenterte fylkeskommunens energirådgiver Trond Schrader...

  Les mer