Fylkeskommunene vil dekker 50 prosent av de årlige kostnadene ved transportordningen. De øvrige partene dekker resten. Fylkesutvalget i Aust-Agder vedtok i september å gå inn for igangsetting av ny anbudsrunde. Videregående skoler i Vest-Agder skal omfattes av anbudet i form av en tilleggsopsjon. Dersom opsjon innløses skal kostnadene for dette dekkes av Vest-Agder fylkeskommune.

Bibliotekutredningen ”Bibliotekreform 2014” fra Kultur- og kirkedepartementet og Kunnskapsdepartementet i 2006, peker på at en forutsetning for et samhandlende bibliotekvesen er en god fjernlånsflyt og et operativt og kostnadseffektivt transportsystem. Det pekes også på at et prioritert tiltak er å etablere en transportordning for distribusjon av materiale mellom bibliotekene.

For å få kunnskap om hvordan deltakerne vurderer transportordningen etter 2,5 års drift ble det i mai/juni 2010 foretatt en spørreundersøkelse blant deltakerbibliotekene. 100 prosent av bibliotekene svarte på undersøkelsen.

Den viser at alle folkebibliotekene og Universitetsbiblioteket ønsker å fortsette samarbeidet om felles bibliotektransport. Ingen ønsker seg tilbake til gamle rutiner med inn/utpakking av postpakker

81,8 prosent av bibliotekene er svært fornøyde/fornøyde med transportordningen. Mange kommenterer positive konsekvenser for brukerne med høyere servicenivå og bredere medieutvalg

Statistikk viser at antall enheter som transporteres innad i fylkene har økt betydelig fra 2008 til 2010. Statistikken for Vest-Agder viser en økning fra våren 2008 til våren 2010 på 4228 enheter, tilsvarende rundt 42 prosent på to år.

Felles transportordning har styrket samhandling, medført rasjonaliseringsgevinst og gitt økt kvalitet på tjenestene. I tillegg har transportsamarbeidet ført til større utnyttelsesgrad av felles medieressurser.

av admin, publisert 26. november 2010 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Bredalsholmen Fotografert Fra Fly
  av jto, 21.11.19

  Forholdene for besøkende på Bredalsholmen og til DS Hestmanden skal utbedres

  Les mer
 • Juleverksted 2019
  av jto, 01.11.19

  Førjulsverksted på Sjølingstad og Vigeland hus

  Les mer
 • Publikumsmottak Kanonmuseet
  av jto, 28.10.19

  To millioner til publikumsmottak på kanonmuseet i Kristiansand

  Les mer