D/S Hvaler var byggenummer 29 ved Fredrikstad Mekaniske Verksted i 1892. Fartøyet ble bygd for Fredrikstad-Hvalerøens Dampskibselskab, og satt i rutetrafikk mellom Hvaler og Fredrikstad. I denne ruten gikk fartøyet frem til 1978. I 1993 overtok venneforeningen D/S Hvaler eierskapet, og skipet ble i 1996 flyttet fra FMV til Seut Mekaniske Verksted, hvor det også står i dag. Høsten 1995 startet restaureringsarbeidet for alvor. En kveld i uka samles de ivrigste i venneforeningen til mekking og sveising på det 117 år gamle skipet. I tillegg har man fått profesjonell restaureringshjelp. Hardanger fartøyvernsenter har bistått i trearbeidene ombord, dekk og innredninger. Mens Bredalsholmen har utført blant annet arbeider på stålskroget og klinkearbeider.

Målet for restaureringen er å føre skipet tilbake til det arrangementet båten hadde i 1948. Beslutningen om dette er gjort etter nøye overveining fra venneforeningen, og i samråd med Riksantikvaren og andre bevaringsmyndigheter.

I 1947 gjenomgikk skipet en større ombyggingen hvor kjele og dampmaskin ble erstattet med enDS Hvaler 300 Hk dieselmotor av typen Atlas Polar. Samtidlig frigjorde dette blant annet rom for ny forsalong. Lugararrangementet ble også forandret under denne ombyggingen som ble avsluttet 18. februar 1948.

Etter at Bredalsholmen har besøkt D/S Hvaler i flere omganger siden 2005 nærmer skrogarbeidene seg nå ferdigstillelse slik at skipet kan sjøsettes. Det var derfor et viktig skritt i riktig retning å få satt inn samtlige lysventiler i skipet, montert nedgangskappe, samt rettet opp buler i skroget både på babord og styrbord side.

Les mer om D/S Hvaler på venneforeningens hjemmesider: http://www.home.no/dshvaler/

Kilde. Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter

av Torkelsen, Jan H., publisert 30. november 2010 | Skriv ut siden