Bygg og Bevar er en nettportal som gjør det lett og praktisk for folk flest å finne kvalifisert hjelp til å bevare gamle hus.

Prosjektet Bygg og Bevar er et samarbeidsprosjekt med byggenæringen ved Byggenæringens Landsforening og kulturminnemyndighetene ved Miljøverndepartementet.

Bygg og Bevar er en nettportal som gjør det lett og praktisk for folk flest å finne kvalifisert hjelp når eldre bygg skal bevares.

Nettportalen sikrer lett tilgang til kunnskap, håndverks- og rådgivingstjenester i tillegg til relevante produkter.

Dette behovet er stort blant eiere av fredede og verneverdige hus så vel som eiere av eldre hus uten offisiell vernestatus.

Bygg og Bevar bidrar til å spre og opprettholde håndverkstradisjoner som ellers raskt ville gått tapt.

Nettportalen tilbyr bedrifter å markedsføre seg med kompetanse og referanseprosjekter.

av Stylegar, Frans-Arne, publisert 24. mars 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Kulturbygg I Songdalen Fasade
  av jto, 19.06.19

  15 millioner kroner i fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer
 • Kulturrell Møteplass I Songdalen
  av jto, 05.06.19

  Fylkesutvalget positivt til å gi fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer