Fylkesutvalget besluttet tirsdag å dekke merutgifter på 96 000 kroner til et lyttevenn/lesevennprosjekt som Fylkeseldrerådet i Vest-Agder startet opp i juni 2009. Fylkeseldrerådet anbefaler at prosjektet videreføres neste år, og avsluttes i løpet av 2011. En eventuell videreføring av prosjektet vil fremgå av fylkesrådmannens forslag til budsjett for 2011.

av admin, publisert 4. november 2010 | Skriv ut siden