Tidligere år har fylkeskommunen gitt tilskudd til vernede fartøyer uten å ta hensyn til hva en fullført restaurering koster. Onsdag godkjente hovedutvalget en endring av denne praksisen slik at en fra nå av gir tilsagn om fullfinansiering basert på en utbetalingsplan som nedfelles i en avtale med eieren av fartøyet. Hovedutvalget ga i dag slike tilsagn til tre fartøyer. Fiskeskøyta Rubb som drives av Lindesnes kystlag gis tilsagn om 1,65 millioner kroner til restaurering. Fiskeskøyta Pil som drives av Bragdøya Kystlag gis et tilsagn om 630 000 kroner til restaurering. Listerskøyta Vikre gis tilsagn om 40 000 kroner til vedlikehold.

Fagavdelingen i fylkeskommunen foreslår å prioritere ferdigstilling av Rubb og Pil i denne omgang. Pil blir for øvrig restaurert på Bragdøya. Her er man avhengig av en jevn oppdragsmengde for å beholde fagkompetansen i kystlaget. Rubb er ferdig restaurert ved Hvide Sande Skibs- og Baadebyggeri i Danmark og tilsagnsbeløpet på 1.650 000 kroner utbetales i år. Det foreslås en forskottering ved å låne av neste års bevilging.

Årets budsjettpost til tilskudd til vernede fartøyer er på en million kroner. Hovedutvalget besluttet å fordele denne med 700 000 kroner til Rubb, 260 000 kroner til Pil og 40 000 kroner til Vikre. Resterende bevilgningsbehov, totalt. 1.310.000 kroner utbetales i 2011 og 2012. Dersom raskere utbetaling er nødvendig for å oppnå optimal restaureringsprosess og laveste pris, forskotteres utbetalingene.


av Torkelsen, Jan H., publisert 26. november 2010 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Kulturbygg I Songdalen Fasade
  av jto, 19.06.19

  15 millioner kroner i fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer
 • Kulturrell Møteplass I Songdalen
  av jto, 05.06.19

  Fylkesutvalget positivt til å gi fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer