Tall fra bompengestasjonene rundt Kristiansand viser at det har vært en markert nedgang i tredje kvartal i år. I månedene juli, august og september har antall passeringer totalt per måned ligget på ligget vel 1,7 millioner. Hver eneste måned er antallet merkbart lavere enn for tilsvarende måneder i fjor. I juli i år var det hele godt og vel 103 000 færre passeringer enn i juli i fjor. I august var nedgangen på rundt 71 000 passeringer og i september på henimot 46 000 færre passeringer.

Statistikken viser at alle bomstasjoner, med unntak av Bjørndalssletta, øst for Kristiansand, hadde nedgang i antall passeringer. På Bjørndalssletta var det en bitte liten nedgang i juli, en økning på vel 13 000 i august og en enda større økning på nesten 24 000 passeringer i september.

Passasjertallene fra Agder Kollektivtrafikk AS viser økning i antall busspassasjerer i samme periode. Trafikktellinger av sykkeltrafikken viser også at stadig flere sykler i Kristiansand.

Det er også tydelig at flere som tidligere kjørte privatbil gjennom bommene har valgt en annen reisemåte etter at bomsatsene økte betydelig fra begynnelsen av juli.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer
 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer