Proposisjonen med tilleggsbevilgninger ble behandlet i statsråd fredag. I proposisjonen om nysaldering av statsbudsjettet for 2010 fremmes det forslag om å bevilge 5,5 millioner kroner til Universitetet i Stavanger (UiS) og 4,5 millioner kroner til Universitetet i Agder (UiA) for å støtte oppbygningen som foregår ved disse institusjonene knyttet til forskningsinfrastruktur.

Universitetet i Stavanger fikk offisielt universitetsstatus 1. januar 2005. UiS har over 1200 ansatte og om lag 8500 studenter. Campus befinner seg i all hovedsak på Ullandhaug nær Stavanger sentrum.

Universitetet i Agder ble etablert som universitet 1. september 2007. UiA har i dag om lag 9000 studenter og 1000 ansatte og vil fra neste år være samlet ved to campus i Kristiansand og Grimstad.


av Torkelsen, Jan H., publisert 22. november 2010 | Skriv ut siden