Høstens Den kulturelle skolesekken-opplegg knyttet til utstillingen "Fremmed sus i serken" ble i år tilbudt til grunnskolen i Søgne, Marnardal og Audnedal kommune. 500 elever og lærere deltok, og lærte dermed mer om både tekstile tradisjoner og teknikker iVest-Agder. I løpet av oktober ble elever fra 5. og 6. trinn busset til Vest-Agder-museet Mandal. På museet møtte de Kathrine Holmegård Bringsdal som er husflidskonsulent i Vest-Agder og museumsavdelingens formidlingsleder Birgitte Sørensen.

Opplegget var todelt. Elevene fikk omvisning i folkedraktutstillinga "Fremmed sus i serken". Deretter lærte de en tradisjonsrik tekstil teknikk, en teknikk som blant annet ble brukt i folkedraktene.
Husflidskonsulenten orientererHusflidskonsulenten orienterer.

av Torkelsen, Jan H., publisert 5. november 2010 | Skriv ut siden