Riksantikvaren støtter fylkestinget på at det er viktig å få ferdigstilt skipet snarest mulig. Riksantikvaren mener ferdigstillelse av skipet, inkludert påmontert rigg, må skje innenfor en kostnadsramme på 20 millioner kroner og er enig med fylkestinget i at skipet skal ferdigstilles for å kunne ligge ved kai. Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenters tilbud for dette er 22,5 millioner kroner, pluss rigg. Det er satt i gang arbeid for å redusere kostnadene til 20 millioner kroner. Styret i Hestmanden vil ta stilling til hva som skal reduseres. Riksantikvaren vil delta med egen kompetanse i dette arbeidet og gi råd om hva som skal eller må gjøres.

Riksantikvaren gir tilsagn om å bevilge 10 millioner kroner til prosjektet i 2011 og 2012. Resten mener Riksantikvaren må skaffes ved lokale og regionale bidrag og støtte fra private bidragsytere. Riksantikvaren vil selv ha møte med Rederiforbundet i denne forbindelse. Regionalt vil Vest-Agder fylkeskommune drøfte dette med Kristiansand kommune, Cultiva og andre mulige private bidragsytere.

Riksantikvaren godtar fylkeskommunens tilbud om forskottering for å få skipet klart fortest mulig. Det betyr at fylkeskommunen, i henhold til fylkestingets vedtak, kan forskottere inntil 10 millioner kroner, forutsatt at arbeidene kan utføres på Bredalsholmen.

Vest-Agder fylkeskommune forslår derfor, overfor styret i Hestmanden, at prosjektet deles i to.Dampskipet Hestmanden Første del er ferdigstillelse av skrog for å få skipet ut av tørrdokken og flytende ved kai. Hva dette konkret skal omfatte må gjennomgås nøye, men kostnadene er lavere enn 10 millioner kroner. Arbeidet med dette settes i gang umiddelbart ved at fylkeskommunen forskotterer utgiftene. Andre del er tilrettelegging for publikum med nødvendig adkomst og innredning for dette. Det vil måtte foretas en meget streng prioriterting for å holde totalkostnadene under 20 millioner kroner, slik Riksantikvaren krever. Gjennomgangen av dette vil skje parallelt med første del.

Det er ønskelig at man kan gå videre på arbeidene i andre del så snart første del er ferdig. Men dette er avhengig av finansiering. Fylkeskommunen planlegger for at dette skal lykkes slik at Hestmanden kan åpnes som krigsseilernes museum til deres 100 års jubileum 23. september 2011.

av Torkelsen, Jan H., publisert 3. november 2010 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Bredalsholmen Fotografert Fra Fly
  av jto, 21.11.19

  Forholdene for besøkende på Bredalsholmen og til DS Hestmanden skal utbedres

  Les mer
 • Juleverksted 2019
  av jto, 01.11.19

  Førjulsverksted på Sjølingstad og Vigeland hus

  Les mer
 • Publikumsmottak Kanonmuseet
  av jto, 28.10.19

  To millioner til publikumsmottak på kanonmuseet i Kristiansand

  Les mer