Hovedutvalget forutsetter at byggeprosjektet ferdigstilles innenfor vedtatt kostnadsramme. Fylkeskommunens resterende andel til investeringsprosjektet på to millioner kroner utbetales i 2010 og 2011. Etter planen skal byggeprosjektet stå ferdig i juni neste år.

Fylkestinget vil sluttbehandle saken 14. desember.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden