Fylkesutvalget besluttet samtidig at fylkesrådmannen skal igangsette et arbeid med å utforme et utkast til en strategisk plan for kraftforsyning for Vest-Agder. Den skal legges frem til politisk behandling så snart utkastet foreligger.

av admin, publisert 3. november 2010 | Skriv ut siden