Fylkesutvalget uttalte seg tirsdag positivt til en søknad om tillatelse til bygging Hemså kraftverk i Hemsåni i Sirdal kommune. Kraftverket forventer en årlig kraftproduksjon på rundt 5 GWh. Utbyggingskostnadene er anslått til 14 millioner kroner. Kraftverket blir et rent elvekraftverk uten reguleringsmuligheter. Den planlagte utbyggingen av Hemsåni kommer ikke i konflikt med Samlet Plan eller Verneplan for vassdrag. Det er heller ikke andre verneområder i området.

av Torkelsen, Jan H., publisert 3. november 2010 | Skriv ut siden