Jeg kjører grønt er en motivasjonskampanje som ønsker å legge grunnen for varige miljøvennlige reisevaner. Prosjektet har nå pågått en tid, men fortsatt er det mulig å bli med Alle typer grønne reiser teller, ikke bare reiser knyttet til jobb. Bli med du også og registrer grønne poeng. På denne nettsiden registrerer du enkelt dine grønne reiser. Hver uke du registrerer poeng, blir du med i trekning av flotte premier gjennom hele kampanjeperioden. Registrer poeng også for grønne reiser du gjør lørdager og søndager. 3825 har meldt seg på kampanjen. Målet på 4000 er innen rekkevidde. Ansvarlig er Areal- og Transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen.

Alle som bor eller arbeider i Kristiansandsregionen kan delta (Søgne, Songdalen, Vennesla, Kristiansand, Lillesand og Birkenes). Aldersgrense for å delta er 15 år. Spar penger og velg en sunnere livsstil!

FYSISK AKTIVITET GIR ÅTTE EKSTRA GODE LEVEÅR
Helsedirektoratet sier at man kan få åtte ekstra gode leveår ved bli fysisk aktiv, sammenliknet ved å være fyisisk inaktiv. Det dreier seg f.eks. om å gå en halv time hver dag. De åtte gode leveårne består av drøyt tre år faktisk lenger levalder, og fem år med god livskvalitet. Dersom man ytterligere øker sin fysiske aktiv til "...svært aktiv", kan man oppnå ytterligere åtte år med god livskvalitet. Assisterende helsedirektør Bjørn Guldvog sa dette på den nasjonale sykkelkonferansen i Bergen 18. oktober i år.
Les Helsedirektoratets rapport

Jeg kjører grønt banner


av Torkelsen, Jan H., publisert 3. november 2010 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer